Imprint

© TÜV SÜD Polska Sp. z o.o.

ul. Podwale 17

00-252 Warszawa

Tel.:+48 (22) 696 43 96

Email: [email protected]

Uwaga: Ta strona internetowa została zaprojektowana z najwyższą starannością. Niemniej jednak nie możemy zagwarantować dokładności wszystkich usług i informacji w nich zawartych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie szkody wynikające z korzystania z tej strony internetowej, chyba że taka odpowiedzialność jest obowiązkowa na mocy prawa.

Wszystkie teksty, obrazy i grafiki oraz ich rozmieszczenie na naszych stronach internetowych są chronione prawem autorskim i innymi prawami własności intelektualnej. Powielanie, rozpowszechnianie, modyfikowanie lub publiczne wyświetlanie zawartości tych stron w celach komercyjnych jest zabronione.

TÜV SÜD nie ma wpływu na zawartość stron osób trzecich, do których można uzyskać dostęp ze strony internetowej TÜV SÜD za pośrednictwem hiperłączy i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za takie treści. Wyraźnie dystansuje się od wszelkich niezgodnych z prawem lub dwuznacznych treści osób trzecich.

Wszystkie prawa zastrzeżone

© Copyright TÜV SÜD Polska 2022

 

 

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację