Technologie wodorowe

Twoje wyzwania

Obecne świat poszukuje alternatywy w stosunku do paliw kopalnych szukając rozwiązań aby dbać o czystszą przyszłość dla obecnych i przyszłych pokoleń. Coraz wymagające regulacje unijne, wymogi i ograniczenia związane z redukcją emisji gazów cieplarnianych powodują, że technologie wodorowe stają się teraźniejszością. Z uwagi na kwestie bezpieczeństwa i niezawodności instalacja wodorowa musi spełnia szereg wymagań  w zakresie deklaracji CE, dyrektyw i rozporządzeń, standardów ATEX / ESP, standardów SAE, ESP.

Czym są technologie wodorowe?

Technologie wodorowe z powodzeniem zdobywają rynek elektromobilności na świecie. Coraz więcej marek samochodowych decyduje się na nowe modele z napędem elektrycznym a część z nich wprowadziło ogniwa wodorowe. Niemcy, Francja, Japonia posiadają najwięcej stacji tankowania wodoru. Stacje takie budowane są najczęściej w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji OZE zapewniających tanią energię konieczną do działania elektrolizerów produkujących wodór. Wykorzystanie paliwa wodorowego ma rozległe zastosowanie zarówno w pojazdach kołowych, jak i na kolei i statkach oceanicznych. Uniwersalność tego paliwa powoduje i jego wykorzystanie powoduje konieczność spełnienia norm branżowych i technicznych związanych z technologiami wodorowymi.

JAK MOŻEMY POMÓC?

TÜV SÜD Polska oferuje szeroki zakres usług związany z technologiami wodorowymi. Wspomagamy producentów, inwestorów, instytucje publiczne, użytkowników instalacji oraz firmy serwisujące.

TÜV SÜD Polska oferuje następujące usługi:

 • eksperckie – analiza potrzeb, określenie standardów, usługi eksperckie, doradztwo
 • dokumentacyjnych – przygotowywanie OPZ, potwierdzanie zgodności dokumentacji technicznej
 • weryfikacja wymagań – środowiskowych, budowlanych, technicznych, infrastrukturalnych
 • inspekcyjne i kontrolne – kontrole procesowe techniczne, uczestnictwo w odbiorach technicznych, przeglądy okresowe, monitorowanie wskaźników, sprawdzanie standardów, testy
 • homologacja i certyfikacja komponentów sprężonego gazu, układów zbiorników lub pojazdów zgodnie z międzynarodowymi standardami (zbiorniki wysokociśnieniowe, zbiorniki cieczy itp.)
 • audyt bezpieczeństwa już na etapie dokumentacji technicznej a następnie w fazie realizacji i pracy produkcyjnej zapewni komfort pracy i 100% wykorzystania stacji tankowania wodorem i/lub magazynu wodoru z elektrolizerem bez ryzyka poniesienia strat.
 • ocena zagrożeń i ryzyka i / lub przegląd ocen zagrożeń i ryzyka (np. FMEA, FTA, HAZOP, RAMS) w celu wykrycia luk bezpieczeństwa.
 • szkolenia z zakresu technologii wodorowych, techniczne, technologiczne, legislacyjne.
 • badanie projektu bezpieczeństwa systemów i komponentów (np. za pomocą FEM, ATEX, HAZOP).
 • badania laboratoryjne w akredytowanych laboratoriach:
 • analiza materiałów
 • testy ciśnieniowe i szczelności
 • testy trwałości i wytrzymałości
 • testy balistyczne
 • testy odporności ogniowej

Zobacz także

Artykuł

Elektromobilność - infrastruktura

Paweł Piotrowicz

Przeczytaj

Artykuł
Zobacz wszystkie materiały informacyjne

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację