Warsaw

Dane firmowe, Regulaminy oraz Ogólne Warunki Handlowe i Współpracy

Dane firmy

TŪV SŪD Polska Sp. z o.o.
ul. Podwale 17, 00-252 Warszawa,
NIP 779-19-82-781

Kapitał zakładowy: 200 000 PLN

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

NR KRS: 0000040430

Zarząd:

Mieczysław Obiedziński - Prezes Zarządu

Bank Pekao S.A.

Numer Konta: 55 1240 4272 1111 0010 3226 3922

 

 

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE (OWH) I Regulamin Certyfikacji

OWH - klienci

Regulamin Badań i Certyfikacji

Regulations of testing and certification (EN ver.)

Zasady Stosowania Znaku Certyfikacji

Rules for applying certification mark (EN ver.)

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE Dla Dostawców (OWD)

OWH - dostawcy biznesowi

Kodeks zasad dla dostawców

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację