Oświadczenie dotyczące niewolnictwa i handlu ludźmi

Od Zarządu TÜV SÜD AG

"Grupa TÜV SÜD rozumie fundamentalne znaczenie etycznego biznesu i funkcjonowania łańcucha dostaw. Nadal monitorujemy, dokonujemy przeglądu i podejmujemy uzasadnione kroki w celu zapewnienia, że niewolnictwo i handel ludźmi nie przeważają w żadnym aspekcie naszego biznesu. Uznajemy nasze dalsze obowiązki wynikające z ustawy o współczesnym niewolnictwie z 2015 r. i w związku z tym przedstawiliśmy niniejsze oświadczenie w odniesieniu do zapobiegania współczesnemu niewolnictwu za rok budżetowy kończący się 31 grudnia 2020 r."

Struktura i działalność Grupy TÜV SÜD

TÜV SÜD AG jest spółką dominującą Grupy TÜV SÜD ("Grupa"). Zakres usług TÜV SÜD obejmuje certyfikację i testowanie, inspekcję, audyt i certyfikację systemu, usługi wiedzy i szkolenia. Działamy na rynku testowania, inspekcji, certyfikacji jako dostawca usług technicznych.

Obecnie około 25 000 pracowników na całym świecie angażuje się w dostarczanie jakości klientom za pośrednictwem pakietu naszych usług. . TÜV SÜD AG nie jest notowana na giełdzie. Jest własnością TÜV SÜD e.V. i Fundacji TÜV SÜD, które posiadają odpowiednio 74,9 % i 25,1 % udziałów.

W oświadczeniu tym przedstawiono podejście grupy do zwalczania niewolnictwa i handlu ludźmi tam, gdzie jest to możliwe.

 

Łańcuchy dostaw

Jako dostawca usług, nasze łańcuchy dostaw są związane przede wszystkim z zakupem usług wsparcia i materiałów w celu świadczenia naszych specjalistycznych usług technicznych. Oczekujemy, że nasi dostawcy będą przestrzegać naszych standardowych warunków zamówień, które zapewniają, że nasze łańcuchy dostaw są umownie zobowiązane do przestrzegania ustawy o współczesnym niewolnictwie z 2015 r. Nadal regularnie współpracujemy z naszymi dostawcami, aby wspólnie zapewnić zgodność z przepisami.

Zasady Grupy

Kodeks etyczny TÜV SÜD opisuje wartości i zasady, których pracownicy i dostawcy powinni przestrzegać. Wszyscy pracownicy przechodzą szkolenie w zakresie kodeksu etyki i odświeżający e-learning zgodności. Uzupełnieniem tego jest solidna struktura organizacyjna zgodności z reprezentacją na szczeblu lokalnym, regionalnym i globalnym. Etyka ta jest bardziej szczegółowo poruszana za pomocą konkretnych zasad lokalnych.

Nasze praktyki rekrutacyjne zapewniają, że osoby fizyczne mają swobodę pracy. Wszyscy pracownicy korzystają z warunków pracy i warunków zatrudnienia, które spełniają lub przekraczają wszystkie obowiązujące przepisy dotyczące obszarów, w tym czasu pracy, urlopu, wynagrodzenia i równości. Wszystkie oferty pracy wykonane przez Grupę są przyjmowane całkowicie dobrowolnie..

Należyta Staranność

Od czasu opublikowania pierwszego Oświadczenia Spółka poczyniła postępy w standaryzacji kwestionariuszy sprzedawcy i zapewnieniu, że są one odpowiednie do celu, aby wypełnić swoje zobowiązanie wynikające z ustawy o współczesnym niewolnictwie z 2015 roku.

Świadomość Pracowników

TÜV SÜD prowadzi internetowe i bezpośrednie szkolenia dla swoich pracowników, aby podkreślić wagę postępowania w sposób uczciwy i zgodny z naszym wewnętrznym Kodeksem Etyki. Kluczowi pracownicy i pracownicy zostali poinformowani o istnieniu ustawy o współczesnym niewolnictwie z 2015 r. Oraz o ich indywidualnych i zbiorowych obowiązkach. Niniejsze oświadczenie zostało zatwierdzone przez Zarząd TÜV AG w imieniu Grupy TÜV SÜD.

Marzec 2021

Prof. Dr.-Ing. Axel Stepken. Chairman of the Board – TÜV SÜD AG

Prof. Dr.-Ing. Axel Stepken
Prezez zarządu TÜV SÜD AG

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację