Kodeks etyczny

TÜV SÜD zobowiązuje się do przestrzegania Kodeksu Etycznego

Code of Ethics

Zasady etyczne obowiązujące zarówno w sprawach prywatnych jak i firmowych są podstawą dalszego funkcjonowania oraz rozwoju nowoczesnego społeczeństwa. Tym samym stanowią one podstawę postępowania w biznesie, w stosunkach między firmami czy nawet globalnymi gospodarkami. TÜV SÜD ustanowił kodeks etyczny, który określa zobowiązania i zasady etycznego postępowania pracowników TÜV SÜD, a także w wielu sytuacjach partnerów biznesowych.

"Wprowadzając ten kodeks etyczny chcemy spełnić nasze zobowiązania wobec naszych Klientów i społeczeństwa" - Zarząd TÜV SÜD.

 

Kodeks etyczny TÜV SÜD definiuje następujące zasady, w tym:

  • TÜV SÜD działa na całym świecie zgodnie z lokalnymi i międzynarodowymi przepisami, regulacjami oraz standardami.
  • Pracownicy zgłaszają przełożonym wewnętrzne naruszenia niniejszego Kodeksu Etyki.
  • Zarząd wspiera pracowników poprzez reagowanie na zidentyfikowane naruszenia.
  • Nikt nie może ponieść negatywnych konsekwencji wynikających z przestrzegania Kodeksu Etyki TÜV SÜD.
  • Pracownicy są stale informowani i szkoleni w zakresie kwestii etycznych w ich codziennej pracy.
  • TÜV SÜD odrzuca nieetyczne praktyki biznesowe i prowadzi działalność wolną od korupcji i łapówkarstwa.

Pobierz kodeks etyczny TÜV SÜD Polska

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację