Technologia wodorowa

Cel szkolenia:

Zdobycie, poszerzenie i utrwalenie wiedzy w zakresie nowych rozwiązań i innowacji rozwoju technologii wodorowych.

Profil uczestnika:

Szkolenie adresowane jest do ekspertów i osób, które zajmują się lub w przyszłości planują realizację projektów energetycznych z wykorzystaniem  wodoru.

Program szkolenia:

Moduł I: 1. Produkcja wodoru

Rozróżnienie ze względu na pochodzenie (kolory), regulacje, technologie

Moduł II  2. Elektrolizery – zastosowanie i technologia

Kompendium aktualnej wiedzy na temat najważniejszych technologii w elektrolizerach, plusy dodatnie i plusy ujemne. Zastosowanie.

Moduł III  3. Mikrosystemy i makrosystemy z udziałem wodoru

Instalacje w połączeniu z off- i on-shorem, przydomowe instalacje mikro w przyszłości

Moduł IV: 4. Magazynowanie wodoru i jego przesył

Regulacje prawne, normy, rodzaje magazynów, transport wodoru (szynowy, drogowy, morski, rurociągowy)

Moduł V:  5.Stacje tankowania wodorem

Regulacje prawne, normy w tym SAE (jakość), kategorie (autobusy, ciężarówki, osobowe, rowery), rodzaje (z elektrolizą i z magazynem)

Moduł VI:  6. Wodór i elektromobilność

Przegląd aktualnych realizacji z napędem wodorowym: samochody osobowe i ciężarowe, autobusy, kolej, samoloty.

Moduł VII:  7. Świadectwa pochodzenia zielonego wodoru

Regulacje prawne, normy, proces certyfikacji, korzyści.

Moduł VIII:  8. Przegląd strategii wodorowych (wykład/warsztat)

Analiza kluczowych punktów strategii wodorowych najbardziej rozwiniętych państw świata.

Porównanie z sytuacja i możliwościami Polski.

Metodyka szkolenia:

Szkolenie ma charakter wykładowo-warsztatowy.

Zakończenie szkolenia:

Szkolenie kończy się uzyskaniem zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu, wydanym przez TÜV SÜD Polska.

Czas trwania:

1 dzień/8h

Cena szkolenia:

1290zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończonym szkoleniu, opcjonalnie: przerwy kawowe, lunch.Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację