Certyfikacja dla kolejnictwa

Zwiększamy wartość , inspirujemy zaufanie

Zwiększamy wartość , inspirujemy zaufanie

Uprzejmie informujemy, iż TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. ubiega się o uzyskanie uprawnień w zakresie oceny zgodności na potrzeby kolejnictwa jako jednostka notyfikowana (na podstawie Dyrektywy nr 797/2016) oraz jednostka wyznaczona (na podstawie Rozporządzenia nr 1042/2021) dla podsystemów strukturalnych oraz składników interoperacyjności.

Po uzyskaniu notyfikacji oraz wyznaczenia oferta obejmować będzie specjalistyczne badania, analizy i pomiary w odniesieniu do wymagań określonych w aktualnych dokumentów, m.in. dla:

 • taboru kolejowego w zakresie podsystemu "Tabor":
 • pudeł oraz wózków
 • układu hamulcowego
 • kompatybilności elektromagnetycznej
 • narażenia na drgania mechaniczne pracowników,
 • układu klimatyzacji i ogrzewania w pomieszczeniach dla pasażerów i w kabinie maszynisty, wraz z pomiarem CO2,
 • BHP i bezpieczeństwa pracownika manewrowego
 • pola widzenia szlaku,
 • ergonomii i bezpieczeństwa kabiny maszynisty,
 • warunków podróżowania pasażerów (m.in. drzwi zainstalowanych w pojeździe, pomiar kontrastów, ocena wnętrza, sygnałów ostrzegawczych, wskaźnika transmisji mowy STIPA systemu rozgłoszeniowego, blokowania i zwolnienia drzwi wejściowych),
 • oświetlenia zewnętrznego oraz wewnętrznego (w pomieszczeniach dla pasażerów i w kabinie maszynisty),
 • elektryczne – w tym pantografu (wraz z badaniami EMC),
 • współpracy pojazdu z urządzeniami sterowania ruchem kolejowym,
 • urządzeń bezpieczeństwa kolejowego,
 • analiza i ocena w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
 • badania, obliczenia i analizy (wytrzymałościowe, dynamiczne, bezpieczeństwa jazdy),
 • nacisków kół oraz masy,
 • hałasu,
 • oraz dla składników interoperacyjności w zakresie podsystemu "Tabor" i „Sterowanie” wynikających z aktualnych technicznych specyfikacji interoperacyjności.

W przypadku jakichkolwiek pytań szczegółowych informacji udzielają:

Jarosław Królikowski, e-mail:[email protected] tel. 501 878 451

Tomasz Kacprzak e-mail: [email protected] tel. 501 878 409

Dokumenty do pobrania:

 

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację