Opiniowanie jednostek wytwórczych OZE pracujących w kogeneracji

TWOJE WYZWANIA

Wytwórca w instalacji odnawialnego źródła energii elektrycznej, który:

 • złożył deklarację o przystąpieniu do aukcji w instalacjach odnawialnego źródła energii albo
 • uzyskał zaświadczenie o dopuszczeniu do aukcji oraz wytworzą energię elektryczną po raz pierwszy po dniu zamknięcia sesji aukcji w instalacjach odnawialnego źródła energii albo
 • uzyskał zaświadczenie o dopuszczeniu do aukcji w zmodernizowanych instalacjach odnawialnego źródła energii

w celu skorzystania z cen referencyjnych dla instalacji odnawialnego źródła energii wytwarzającej energię elektryczną z wysokosprawnej kogeneracji musi przedstawić opinię akredytowanej jednostki.  

OPINIA ROCZNA

Wytwórca w instalacji wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji:

 • wyłącznie biogaz rolniczy;
 • wyłącznie biogaz pozyskany ze składowisk odpadów;
 • wyłącznie biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków;
 • wyłącznie biogaz inny niż powyższe

przedkłada Prezesowi URE do dnia 15 marca każdego roku następującego po roku, w którym wytworzono energię elektryczną w wysokosprawnej kogeneracji, opinię akredytowanej jednostki potwierdzającą zasadność uznania tej instalacji za jedną z powyższych, która zawiera informację na temat ilości energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji.

KORZYŚCI

 • Oszczędność czasu i pieniędzy - dzięki sprawdzonym procedurom kontrolnym TÜV SÜD, które zwiększają sprawność organizacyjną, produktywność oraz rentowność.
 • Minimalizacja ryzyka - konsekwentnie osiąnięte poziomy bezpieczeństwa i jakości określone przez normy zapewniają, że Państwa produkty i usługi spełnią wymagania klientów.
 • Współpraca z ekspertami - z TÜV SÜD, uznaną międzynarodowo i kompetentną organizacją i doświadczonymi auditorami i rzeczoznawcami.
 • Zwiększenie konkurencyjności - dzięki zatwierdzeniom i certyfikatom TÜV SÜD, które przyciągają inwestorów i obniżają bariery handlowe dla Twojej firmy.

DLACZEGO TÜV SÜD POLSKA?

TÜV SÜD Polska jest akredytowaną jednostką certyfikującą, posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji nr AC 161 w zakresie Wydawanie opinii potwierdzającej zasadność uznania instalacji odnawialnego źródła energii za instalację wytwarzającą energię elektryczną w wysokosprawnej kogeneracji na potrzeby wytwórcy korzystającego z systemów wsparcia, o których mowa w ustawie o odnawialnych źródłach energii.

Nasza kadra składa z wysokiej klasy weryfikatorów, ekspertów i specjalistów, z ogromnym doświadczeniem i wiedzą, wykazujący się profesjonalizmem i zaangażowaniem.

TÜV SÜD Polska świadczy usługi w zakresie kogeneracji, odnawialnych źródeł energii oraz efektywności energetycznej od 2010 roku.


Nasze akredytacje


Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację