Wybierz inny kraj, aby zobaczyć treści specyficzne dla Twojej lokalizacji

//Wybierz kraj

Opiniowanie jednostek wytwórczych OZE pracujących w kogeneracji

TWOJE WYZWANIA

Wytwórca w instalacji odnawialnego źródła energii elektrycznej, który:

 • złożył deklarację o przystąpieniu do aukcji w instalacjach odnawialnego źródła energii albo
 • uzyskał zaświadczenie o dopuszczeniu do aukcji oraz wytworzą energię elektryczną po raz pierwszy po dniu zamknięcia sesji aukcji w instalacjach odnawialnego źródła energii albo
 • uzyskał zaświadczenie o dopuszczeniu do aukcji w zmodernizowanych instalacjach odnawialnego źródła energii

w celu skorzystania z cen referencyjnych dla instalacji odnawialnego źródła energii wytwarzającej energię elektryczną z wysokosprawnej kogeneracji musi przedstawić opinię akredytowanej jednostki.  

OPINIA ROCZNA

Wytwórca w instalacji wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji:

 • wyłącznie biogaz rolniczy;
 • wyłącznie biogaz pozyskany ze składowisk odpadów;
 • wyłącznie biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków;
 • wyłącznie biogaz inny niż powyższe

przedkłada Prezesowi URE do dnia 15 marca każdego roku następującego po roku, w którym wytworzono energię elektryczną w wysokosprawnej kogeneracji, opinię akredytowanej jednostki potwierdzającą zasadność uznania tej instalacji za jedną z powyższych, która zawiera informację na temat ilości energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji.

KORZYŚCI

 • Oszczędność czasu i pieniędzy - dzięki sprawdzonym procedurom kontrolnym TÜV SÜD, które zwiększają sprawność organizacyjną, produktywność oraz rentowność.
 • Minimalizacja ryzyka - konsekwentnie osiąnięte poziomy bezpieczeństwa i jakości określone przez normy zapewniają, że Państwa produkty i usługi spełnią wymagania klientów.
 • Współpraca z ekspertami - z TÜV SÜD, uznaną międzynarodowo i kompetentną organizacją i doświadczonymi auditorami i rzeczoznawcami.
 • Zwiększenie konkurencyjności - dzięki zatwierdzeniom i certyfikatom TÜV SÜD, które przyciągają inwestorów i obniżają bariery handlowe dla Twojej firmy.

DLACZEGO TÜV SÜD POLSKA?

TÜV SÜD Polska jest akredytowaną jednostką certyfikującą, posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji nr AC 161 w zakresie Wydawanie opinii potwierdzającej zasadność uznania instalacji odnawialnego źródła energii za instalację wytwarzającą energię elektryczną w wysokosprawnej kogeneracji na potrzeby wytwórcy korzystającego z systemów wsparcia, o których mowa w ustawie o odnawialnych źródłach energii.

Nasza kadra składa z wysokiej klasy weryfikatorów, ekspertów i specjalistów, z ogromnym doświadczeniem i wiedzą, wykazujący się profesjonalizmem i zaangażowaniem.

TÜV SÜD Polska świadczy usługi w zakresie kogeneracji, odnawialnych źródeł energii oraz efektywności energetycznej od 2010 roku.

 

 • Nasze akredytacje

  Jednym z podstawowych celów działalności TÜV SÜD Polska jest usuwanie barier gospodarczych umożliwiając tym samym swobodny przepływ wyrobów i usług na rynkach światowych. Świadczone przez nas usługi certyfikacji, weryfikacji oraz badań przeprowadzane są w oparciu o bezstronną i kompetentną ocenę, co gwarantuje uzyskanie zaufania do otrzymanych wyników. W swojej działalności kierujemy się ustanowioną polityką jakości i bezstronności:

  Polityka jakości

  Polityka bezstronności

  Jednostka certyfikująca TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. posiada akredytacje POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI:

  •  Nr AC 161 w obszarze certyfikacji wyrobów.

  Certyfikat AC 161     Zakres akredytacji

  • Nr PL-VG-0012 w obszarze weryfikatora prowadzącego działania w obszarze emisji gazów cieplarnianych.

  Certyfikat PL-VG-0012      Zakres akredytacji

  • Nr AC 218 w obszarze certyfikacji personelu.

  Certyfikat AC 218     Zakres akredytacji

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa