Certyfikacja Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji wg PN-EN 206.

Potwierdzenie jakości i bezpieczeństwa wytwarzanych produktów

Potwierdzenie jakości i bezpieczeństwa wytwarzanych produktów

WYZWANIA BIZNESOWE

 

Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa na właścicielu betoniarni produkującym beton towarowy do zastosowań konstrukcyjnych spoczywa obowiązek prowadzenia udokumentowanej, stałej i wewnętrznej kontroli produkcji w zakładzie produkcyjnym zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206+A2:2021-08.

CERTYFIKACJA BETONU TOWAROWEGO ZGODNIE Z EN 206

 

Certyfikacja prowadzona jest w oparciu o normę PN-EN 206+A2:2021-08 oraz o program Certyfikacji Zgodności Zakładu i Zakładowej Kontroli Produkcji Betonu w Krajowym Systemie 2+. Proces certyfikacji składa się z następujących etapów:

Etap I Wniosek o certyfikację i umowa:

  • przesłanie do Jednostki Certyfikującej wypełnionej ankiety do celów certyfikacji zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji
  • przesłanie zlecenia prze z Klienta i zawarcie umowy o certyfikację

Etap II Inspekcja:

  • przeprowadzenie inspekcji zakładu i zakładowej kontroli produkcji na zgodność z normą PN-EN 206+A2:2021-08 przez inspektorów TÜV SÜD Polska.

Etap III Czynności po inspekcji:

  • ·obejmują decyzję o wydanie certyfikatu na zgodność zakładu i zakładowej kontroli produkcji z wymaganiami normy PN-EN 206+A2:2021-08

 

JAK MOŻEMY POMÓC?

 

Oferujemy przeprowadzenie inspekcji działania systemu zakładowej kontroli produkcji na zgodność z wymaganiami normy PN-EN 206+A2:2021-08.

Na podstawie przeprowadzonej inspekcji w zakładzie Klienta zostaje sporządzony raport, który zawiera wszystkie uwagi dotyczące funkcjonowania systemu. W przypadku pozytywnego wyniku inspekcji firma otrzymuje krajowy certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji wg wymogów normy PN-EN 206+A2:2021-08 w krajowym systemie oceny 2+.


KORZYŚCI

  • Oszczędność czasu i pieniędzy - dzięki sprawdzonym procedurom kontrolnym TÜV SÜD, które zwiększają sprawność organizacyjną, produktywność oraz rentowność;
  • Minimalizacja ryzyka - konsekwentnie osiągnięte poziomy bezpieczeństwa i jakości określone przez normy zapewniają, że Twoje produkty i usługi spełnią wymagania klientów;
  • Współpraca z ekspertami - z TÜV SÜD, uznaną międzynarodowo i kompetentną organizacją;
  • Zwiększenie konkurencyjności - dzięki zatwierdzeniom i certyfikatom TÜV SÜD, przyciągają inwestorów i obniżają bariery handlowe dla Twojej firmy;

 

Nasze akredytacje


Zobacz także

Ulotka

EN 206 w pigułce

Potwierdzenie jakości i bezpieczeństwa wytwarzanych produktów

Pobierz ulotkę informacyjną

Zobacz wszystkie materiały informacyjne

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację