Wybierz inny kraj, aby zobaczyć treści specyficzne dla Twojej lokalizacji

//Wybierz kraj

Certyfikacja Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji wg PN-EN 206+A1:2016-12

Potwierdzenie jakości i bezpieczeństwa wytwarzanych produktów

WYZWANIA BIZNESOWE

Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa na właścicielu betoniarni produkującym beton towarowy do zastosowań konstrukcyjnych spoczywa obowiązek prowadzenia udokumentowanej, stałej i wewnętrznej kontroli produkcji w zakładzie produkcyjnym zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206+A1:2016-12.

 

Certyfikacja betonu towarowego zgodnie z EN 206

Certyfikacja prowadzona jest w oparciu o normę PN-EN 206+A1:2016-12 oraz o program Certyfikacji Zgodności Zakładu i Zakładowej Kontroli Produkcji Betonu w Krajowym Systemie 2+. Proces certyfikacji składa się z następujących etapów:

Etap I Wniosek o certyfikację i umowa:

 • przesłanie do Jednostki Certyfikującej wypełnionej ankiety do celów certyfikacji zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji
 • przesłanie zlecenia prze z Klienta i zawarcie umowy o certyfikację

Etap II Inspekcja:

 • przeprowadzenie inspekcji zakładu i zakładowej kontroli produkcji na zgodność z normą PN-EN 206+A1:2016-12 przez inspektorów TÜV SÜD Polska.

Etap III Czynności po inspekcji:

 • obejmują decyzję o wydanie certyfikatu na zgodność zakładu i zakładowej kontroli produkcji z wymaganiami normy PN-EN 206+A1:2016-12

Jak możemy pomóc?

Oferujemy przeprowadzenie inspekcji działania systemu zakładowej kontroli produkcji na zgodność z wymaganiami normy PN-EN 206+A1:2016-12.

Na podstawie przeprowadzonej inspekcji w zakładzie Klienta zostaje sporządzony raport, który zawiera wszystkie uwagi dotyczące funkcjonowania systemu. W przypadku pozytywnego wyniku inspekcji firma otrzymuje krajowy certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji wg wymogów normy PN-EN 206+A1:2016-12 w krajowym systemie oceny 2+.


KORZYŚCI

 • Oszczędność czasu i pieniędzy - dzięki spradzonym procedurom kontrolnym TÜV SÜD, które zwiększają sprawność organizacyjną, produktywność oraz rentowność;
 • Minimalizacja ryzyka - konsekwentnie osiąnięte poziomy bezpieczeństwa i jakości określone przez normy zapewniają, że Twoje produkty i usługi spełnią wymagania klientów;
 • Współpraca z ekspertami - z TÜV SÜD, uznaną międzynarodowo i kompetentną organizacją;
 • Zwiększenie konkurencyjności - dzięki zatwierdzeniom i certyfikatom TÜV SÜD, przyciągają inwestorów i obniżają bariery handlowe dla Twojej firmy;

 

 
 • Nasze akredytacje

  Jednym z podstawowych celów działalności TÜV SÜD Polska jest usuwanie barier gospodarczych umożliwiając tym samym swobodny przepływ wyrobów i usług na rynkach światowych. Świadczone przez nas usługi certyfikacji, weryfikacji oraz badań przeprowadzane są w oparciu o bezstronną i kompetentną ocenę, co gwarantuje uzyskanie zaufania do otrzymanych wyników. W swojej działalności kierujemy się ustanowioną polityką jakości i bezstronności:

  Polityka jakości

  Polityka bezstronności

  Jednostka certyfikująca TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. posiada akredytacje POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI:

  •  Nr AC 161 w obszarze certyfikacji wyrobów.

  Certyfikat AC 161     Zakres akredytacji

  • Nr PL-VG-0012 w obszarze weryfikatora prowadzącego działania w obszarze emisji gazów cieplarnianych.

  Certyfikat PL-VG-0012      Zakres akredytacji

  • Nr AC 218 w obszarze certyfikacji personelu.

  Certyfikat AC 218     Zakres akredytacji

Zobacz także

Ulotka

EN 206 w pigułce

Potwierdzenie jakości i bezpieczeństwa wytwarzanych produktów

Pobierz ulotkę informacyjną

Zobacz wszystkie materiały informacyjne

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa