en 1090

Certyfikacja EN 1090

Twoja przepustka do rynków europejskich

Twoja przepustka do rynków europejskich

Czym jest EN 1090?

Obowiązujące na rynku europejskim Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy nr 305/2011 (CPR), ustanawia zharmonizowane warunki wprowadzenia do obrotu wyrobów budowlanych. Każdy wytwórca wprowadzający wyrób budowlany / konstrukcję na rynek zobowiązany jest do wystawienia Deklaracji Właściwości Użytkowych oraz oznakowania wyrobu znakiem CE, a tym samym do wdrożenia w swojej organizacji systemu Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP).

Obowiązek certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji według normy PN-EN 1090, dotyczy wszystkich wytwórców konstrukcji wykonanych ze stali, aluminium lub konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych.

Norma PN-EN 1090 „Wykonanie konstrukcji stalowych  i aluminiowych” składa się m.in. z następujących części:

  • Część 1 – Zasady oceny zgodności elementów konstrukcyjnych
  • Część 2 – Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych
  • Część 3 – Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji aluminiowych

Jak certyfikacja EN 1090 może pomóc?

Inspekcja certyfikująca Zakładową Kontrolę Produkcji (ZKP) według powyższej normy przeprowadzona przez Inspektorów TÜV SÜD Polska uprawnia wytwórców konstrukcji do Deklarowania Właściwości Użytkowych i oznakowania znakiem CE, co umożliwia wprowadzanie wyrobów na rynek Unii Europejskiej i zapewnia gwarancję ich swobodnego przepływu.

Jak TÜV SÜD Polska może pomóc?

TÜV SÜD Polska posiada notyfikację 2527 w obszarze PN-EN 1090, a także wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia certyfikacji na zgodność z wymaganiami powyższej normy. W sposób obiektywny przeprowadzamy proces certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji, aby zapewnić naszym Klientom rzetelne wyniki i raporty na których mogą opierać swoje decyzje. Nasi eksperci posiadają wysokie kompetencje oraz doświadczenie pozwalające zapewnić najwyższej jakości usługi certyfikacyjne. Nasza globalna obecność, pozwala nam działać na całym świecie w imieniu Państwa firmy.


Nasze akredytacje
Zobacz także

Ulotka

PN-EN 1090 w pigułce

Twoja przepustka do rynków europejskich

Pobierz ulotkę informacyjną

Zobacz wszystkie materiały informacyjne

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację