Certyfikacja spawaczy

WYZWANIA BIZNESOWE

Spawanie należy do procesu wymagającego kompetentnych pracowników, którzy posiadają odpowiednie umiejętności do wykonania właściwego łączenia. Prawidłowość spoiny może mieć krytyczne znaczenie dla niezawodności, trwałości i bezpieczeństwa konstruowanego obiektu lub maszyny.

na czym polega cERTYFIKACJA spawaczy

Certyfikacja spawacza składa się ze sprawdzenia jego umiejętności manualnych oraz zdolności do postępowania zgodnie z ustną lub pisemną instrukcją. Sprawdzianem tych kwalifikacji jest Egzamin Kwalifikacyjny Spawacza, którego wynikiem jest wykonanie przez spawaczy złączy próbnych. Złącza próbne obowiązkowo podlegają badaniom. Pozytywny wynik egzaminu uprawnia do uzyskania certyfikatu kompetencji spawacza TÜV SÜD zgodnie z określoną metodą oraz książeczkę spawacza TÜV SÜD.

 

jak TÜV SÜD polska może pomóc?

TÜV SÜD Polska przeprowadzania certyfikację spawaczy na zgodność z:

  •  ISO 9606-1,
  •  ISO 9606-2,
  •  ISO 9606-3,
  •  ISO 9606-4,
  •  ISO 9606-5,
  •  ISO 9606-6,
  •  ISO 14732.

Prowadzimy też egzaminy metalizatorów.

 

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ TÜV SÜD? 

TÜV SÜD Polska posiada zespół egzaminatorów spawaczy najwyższej jakości specjalistów posiadających kompetencje oraz wysokie kwalifikacje.

W sposób obiektywny przeprowadzamy proces certyfikacji spawaczy, aby zapewnić naszym klientom rzetelne wyniki i niezależne zatwierdzenie kompetencji. Nasza globalna obecność, pozwala nam działać na całym świecie w imieniu Państwa firmy, dostarczając usługi na poziomie lokalnym. Nasze certyfikaty uznawane są w Polsce oraz na całym świecie.

 

Zobacz także

certyfikacja spawaczy
Ulotka

Certyfikacja spawaczy w pigułce

Pobierz ulotkę informacyjną

Zobacz wszystkie materiały informacyjne

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację