Wybierz inny kraj, aby zobaczyć treści specyficzne dla Twojej lokalizacji

//Wybierz kraj

Certyfikacja PN-EN 15085

Spawanie pojazdów szynowych i ich części składowych

Wyzwania biznesowe

Zapewnienie jakości i zgodności w produkcji pojazdów szynowych lub ich części, w obszarze procesów spawalniczych, wpływa na bezpieczeństwo konstrukcji ale też bezpieczeństwo pasażerów. Będąc zakładem produkcyjnym, naprawczym, biurem konstrukcyjnym bądź sprzedawcą pojazdów szynowych i ich części, należy spełniać wymagania w zakresie kolejnictwa wg serii norm PN-EN 15085.

Norma PN-EN 15085

Norma przeznaczona jest do wdrożenia i stosowania dla: wytwórców pojazdów szynowych i producentów części składowych dla pojazdów szynowych stosujących procesy spawalnicze; organizacji świadczących usługi spawalnicze dla kolejnictwa; firmy prowadzące remonty pojazdów szynowych i ich części.

Norma PN-EN 15085 składa się następujących części:

Część 1- Postanowienia ogólne
Część 2- Wymagania dotyczące jakości i certyfikacja zakładów spawalniczych
Część 3- Wymagania konstrukcyjne;
Część 4- Wymagania produkcyjne
Część 5- Kontrola, badania i dokumentacja

Certyfikacja PN-EN 15085

Audyt certyfikujący przeprowadzony według powyższej normy europejskiej przez Audytorów TÜV SÜD potwierdza spełnienie wymagań jakościowych dotyczących procesów spawalniczych wg normy PN-EN ISO 3834, potwierdza również posiadanie kompetentnego nadzoru spawalniczego, stosowanie kwalifikowanych technologii spawania, posiadanie certyfikowanego personelu spawalniczego (spawacze/operatorzy) oraz spełnienie dodatkowych ‘wymogów dotyczących spawania pojazdów szynowych (PN-EN 15085).

W ramach procesu certyfikacji wyróżniane są 4 poziomy oceny w zależności od poziomu odpowiedzialności (CL1-CL4, z czego CL1-CL3 dotyczy zakładów prowadzących spawanie części kolejowych):

 • CL1 dotyczy wykonawców najbardziej odpowiedzialnych części,
 • CL2 dotyczy wykonawców mniej odpowiedzialnych części,
 • CL3 jest wystarczający w przypadku spawania części drugorzędnych,
 • CL4 przeznaczony jest dla firm zajmujących się konstruowaniem, zakupami i montażem części

Dlaczego warto wybrać TÜV SÜD?

 

TÜV SÜD Polska posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia certyfikacji na zgodność z wymaganiami normy PN-EN 15085-2. Jednostka certyfikująca TÜV SÜD Polska posiada własną akredytację w obszarze normy kolejowej PN-EN 15085. Jesteśmy również pełnoprawnym członkiem stowarzyszenia ECWRV (European Commiteee for Welding of Railway Vehicles) tzn. certyfikaty po pozytywnym zakończeniu procesu certyfikacji umieszczane są w bazie Online-Register EN 15085 (www.en15085.net).

W sposób obiektywny przeprowadzamy proces certyfikacji, aby zapewnić naszym klientom rzetelne wyniki i raporty na których mogą opierać swoje decyzje. Nasi eksperci posiadają wysokie kompetencje oraz doświadczenie pozwalające zapewnić najwyższej jakości usługi certyfikacji. Nasza globalna obecność, pozwala nam działać na całym świecie w imieniu Państwa firmy, dostarczając usługi na poziomie lokalnym.

 

 

 

 • Nasze akredytacje

  Jednym z podstawowych celów działalności TÜV SÜD Polska jest usuwanie barier gospodarczych umożliwiając tym samym swobodny przepływ wyrobów i usług na rynkach światowych. Świadczone przez nas usługi certyfikacji, weryfikacji oraz badań przeprowadzane są w oparciu o bezstronną i kompetentną ocenę, co gwarantuje uzyskanie zaufania do otrzymanych wyników. W swojej działalności kierujemy się ustanowioną polityką jakości i bezstronności:

  Polityka jakości

  Polityka bezstronności

  Jednostka certyfikująca TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. posiada akredytacje POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI:

  •  Nr AC 161 w obszarze certyfikacji wyrobów.

  Certyfikat AC 161     Zakres akredytacji

  • Nr PL-VG-0012 w obszarze weryfikatora prowadzącego działania w obszarze emisji gazów cieplarnianych.

  Certyfikat PL-VG-0012      Zakres akredytacji

  • Nr AC 218 w obszarze certyfikacji personelu.

  Certyfikat AC 218     Zakres akredytacji

Zobacz także

TÜV SÜD now offers IT security consulting for railway applications
Ulotka

PN-EN 15085 w pigułce

Spawanie pojazdów szynowych i ich części składowych

Pobierz ulotkę informacyjną

Zobacz wszystkie materiały informacyjne

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa