Rail training

Klejenie pojazdów szynowych i ich podzespołów wg PN-EN 17460

Szkolenie techniczne

Szkolenie techniczne

Cel szkolenia:

Zapoznanie uczestników szkolenia z definicjami, terminami i wymaganiami normy PN-EN 17460 w zakresie technologii klejenia pojazdów szynowych i ich podzespołów

Profil uczestnika:

Szkolenie przeznaczone jest dla podmiotów związanych z branżą kolejową, w szczególności dla  przewoźników kolejowych taborów pasażerskich oraz towarowych oraz dla podmiotów świadczących podwykonawstwo usług na rynku kolejowym. Ponadto ze szkolenia mogą skorzystać osoby chcące uzyskać wiedzę z zakresu obowiązujących wymagań technicznych procesu klejenia wg normy 17460.

Program szkolenia:

1. Omówienie terminów i zagadnień dotyczących klejenia i prac uszczelniających w pojazdach szynowych i ich podzespołach niezależnie od materiału spoiwa oraz mechanizmu zestalania, wytrzymałości i właściwości odkształceniowych klejów.

2. Omówienie zastosowania normy EN 17460 w obszarze pojazdów kolejowych podczas:

– rozwoju (pre produkcja)

– produkcji

– utrzymania wraz z naprawą (post produkcja)

– zapewniania jakości produkcji, kontroli, utrzymania wraz z naprawą pojazdów szynowych i ich podzespołów.

3. Omówienie zatwierdzania technologii klejenia.

4. Omówienie badań NDT i DT w obszarze klejenia i zatwierdzania technologii klejenia.

5. Omówienie zastosowania klejenia w obszarze aktualnych TSI – obszar dyrektywa 2016/797 - interoperacyjności kolei

Metodyka szkolenia:

Szkolenie ma charakter wykładowo-dyskusyjny. Szkolenie prowadzi wykwalikowany trener współpracujący z firmą  TÜV SÜD Polska.

 

Czas trwania:

8 godzin; forma szkolenia: stacjonarne / on-line live (zgodnie z wyborem Uczestników).

Zakończenie szkolenia:

Szkolenie kończy się uzyskaniem zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu, wydanym przez TÜV SÜD Polska.

Cena szkolenia:

według aktualnego kalendarza szkoleń technicznych.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe i piśmiennicze, zaświadczenie, opcjonalnie: przerwy kawowe, lunch.

Data szkolenia:

zgodnie z kalendarzem szkoleń technicznych, dostępnym pod adresem: https://www.tuvsud.com/pl-pl/uslugi/szkolenia/szkolenia-techniczne

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację