Badania niszczące w ocenie jakości wyrobów stalowych

Cel szkolenia:

Poznanie zasad doboru badań niszczących wykorzystywanych w procesach oceny jakości wyrobów stalowych oraz przy określaniu przyczyn zniszczenia wyrobów stalowych w trakcie ich eksploatacji.

Profil uczestnika:

Szkolenie adresowane jest dla osób odpowiedzialnych za odbiory konstrukcji i materiałów stalowych oraz elementów spawanych. Projektanci, nadzór spawalniczy, osoby pracujące w dziale jakości i produkcji.

Program szkolenia:

Podstawowe wiadomości z związane z badaniami niszczącymi:

 • Właściwości mechaniczne

 • Właściwości technologiczne

 • Badania makroskopowe, badania mikroskopowe

 • Pomiar głębokości warstwy utwardzonej

 • Badania odporności na korozję

Badania niszczące stosowane w procesach oceny jakości wyrobów stalowych

 • Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych- ogólne warunki dostawy

 • Wyroby płaskie walcowane na gorąco ze stali o podwyższonej granicy plastyczności do obróbki plastycznej na zimno

 • Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych - Warunki techniczne dostawy

 • Rury ze stali niestopowych z określonymi własnościami w temperaturze pokojowej

 • Rury ze stali niestopowych i stopowych zgrzewane elektrycznie z określonymi własnościami w temperaturze podwyższonej

 • Rury ze stali stopowych drobnoziarnistych

 • Rury zgrzewane elektrycznie ze stali niestopowych z określonymi własnościami w temperaturze obniżonej

Rury ze stali niestopowych i stopowych spawane łukiem krytym z określonymi własnościami w temperaturze podwyższonej

 • Rury ze stali niestopowych spawane łukiem krytym z określonymi własnościami w temperaturze obniżonej

 • Rury ze stali niestopowej i stopowej okrągłe bez szwu dla zastosowań mechanicznych i Badania niszczące stosowane przy określaniu przyczyn zniszczenia wyrobów stalowych podczas eksploatacji. 

 • Wybrane przykłady zniszczenia podczas eksploatacji wyrobów stalowych analiza zastosowanych badań i sformułowanych wniosków.

Metodyka szkolenia:

Szkolenie ma charakter wykładowo-warsztatowy. Szkolenie prowadzi wykwalifikowany trener TÜV SÜD Polska.

Czas trwania:

8 godzin

Zakończenie szkolenia:

Szkolenie kończy się uzyskaniem zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu wydanym przez TÜV SÜD Polska.

Cena seminarium:

490 zł + 23% VAT

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe, lunch.

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację