Badania niszczące w ocenie jakości wyrobów salowych

Badania niszczące w ocenie jakości wyrobów stalowych

Cel szkolenia:

Poznanie zasad doboru badań niszczących wykorzystywanych w procesach oceny jakości wyrobów stalowych oraz przy określaniu przyczyn zniszczenia wyrobów stalowych w trakcie ich eksploatacji.

Profil uczestnika:

Szkolenie adresowane jest dla osób odpowiedzialnych za odbiory konstrukcji i materiałów stalowych oraz elementów spawanych. Projektanci, nadzór spawalniczy, osoby pracujące w dziale jakości i produkcji.

Program szkolenia:

 1. Podstawowe wiadomości z związane z badaniami niszczącymi:
  • Właściwości mechaniczne
  • Właściwości technologiczne
  • Badania makroskopowe, badania mikroskopowe
  • Pomiar głębokości warstwy utwardzonej
  • Badania odporności na korozję
 2. Badania niszczące stosowane w procesach oceny jakości wyrobów stalowych
  • Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych- ogólne warunki dostawy
  • Wyroby płaskie walcowane na gorąco ze stali o podwyższonej granicy plastyczności do obróbki plastycznej na zimno
  • Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych - Warunki techniczne dostawy
  • Rury ze stali niestopowych z określonymi własnościami w temperaturze pokojowej
  • Rury ze stali niestopowych i stopowych zgrzewane elektrycznie z określonymi własnościami w temperaturze podwyższonej
  • Rury ze stali stopowych drobnoziarnistych
  • Rury zgrzewane elektrycznie ze stali niestopowych z określonymi własnościami w temperaturze obniżonej
  • Rury ze stali niestopowych i stopowych spawane łukiem krytym z określonymi własnościami w temperaturze podwyższonej
  • Rury ze stali niestopowych spawane łukiem krytym z określonymi własnościami w temperaturze obniżonej
 3. Rury ze stali niestopowej i stopowej okrągłe bez szwu dla zastosowań mechanicznych i Badania niszczące stosowane przy określaniu przyczyn zniszczenia wyrobów stalowych podczas eksploatacji.
 • Wybrane przykłady zniszczenia podczas eksploatacji wyrobów stalowych analiza zastosowanych badań, sformułowanych wniosków.

Metodyka szkolenia:

Szkolenie ma charakter wykładowo-warsztatowy. Szkolenie prowadzi wykwalifikowany trener TÜV SÜD Polska.

Czas trwania:

8 godzin; forma szkolenia: stacjonarne / online live.

Zakończenie szkolenia:

Szkolenie kończy się uzyskaniem zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu wydanym przez TÜV SÜD Polska.

Cena seminarium:

Według aktualnego kalendarza szkoleń.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe, lunch.


Data i miejsce szkolenia:

zgodnie z kalendarzem szkoleń technicznych, dostępnym pod adresem:

https://www.tuvsud.com/pl-pl/uslugi/szkolenia/szkolenia-techniczneJak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację