Nadzór nad przyrządami pomiarowymi

Cel szkolenia:

Zdobycie praktycznej wiedzy  z zakresu wymagań stawianych przyrządom pomiarowym w świetle obowiązujących przepisów prawnych:  Ustawy - prawo o miarach oraz normy. Praktyczne aspekty ich stosowania.

Profil uczestnika:

Szkolenie jest przeznaczone dla konstruktorów, projektantów, użytkowników przyrządów pomiarowych, administratorów, automatyków, producentów, wytwórców energii elektrycznej i ciepła, pracowników utrzymania ruchu, pracowników rozliczeń i kontroli produkcji a także dla urzędników i pracowników instytucji samorządowych.

Program szkolenia:

  • Zaznajomienie się z obowiązującymi przepisami prawa :

a) Ustawa o systemie zgodności,

b) Ustawa o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku,

c) Ustawa prawo o miarach

  • Określanie  niepewności pomiarowej

  • Stosowanie normy PN-EN ISO 10012 „System zarządzania pomiarami”

Metodyka szkolenia:

Szkolenie ma charakter wykładowo-warsztatowy. Szkolenie prowadzi wykwalifikowany trener TÜV SÜD Polska.

Zakończenie szkolenia:

Szkolenie kończy się uzyskaniem zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu, wydanym przez TÜV SÜD Polska.

Czas trwania:

6 godzin

Cena szkolenia:

490 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe, lunch.

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację