Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali. Spawanie łukowe i gazowe stali oraz spawanie łukowe niklu i stopów niklu

Cel szkolenia:

Zapoznanie klientów z wymogami normy PN-EN 15614-1. Przejście przez proces kwalifikowania technologii spawania na praktycznych przykładach pokazujących maksymalne zakresy kwalifikacji dla poszczególnych złączy.

Profil uczestnika:

Szkolenie adresowane jest do technologów, projektantów, kontrolerów jakości, inspektorów oraz osoby odpowiedzialne za nadzór spawalniczy oraz działy produkcyjne w firmach produkujących konstrukcje stalowe.

Program szkolenia:

 • Zakres obowiązywania normy

 • Powołania normatywne – normy powiązane

 • Opracowanie wstępnej instrukcji spawania wraz z przykładami

 • Złącza próbne – kształty i ich wymiary

 • Przygotowanie do spawania złączy próbnych

 • Sporządzanie protokołu spawania.

 • Kontrola i badania

 • Zakres badań złączy doczołowych

 • Zakres badań złączy teowych z pełnym przetopem

 • Zakres badań złączy teowych ze spoiną pachwinową

 • Rozmieszczenie i pobieranie próbek do badania dla poszczególnych rodzajów złącz.

 • Badania nieniszczące – charakterystyka poszczególnych metod badawczych wraz z określeniami kryteriów akceptacji.

 • Badania niszczące– charakterystyka poszczególnych metod badawczych wraz z określeniami kryteriów akceptacji

 • Badania powtórne

 • Zakres kwalifikacji – przykłady kwalifikowania złączy (różne przypadki)

 • Sporządzenie protokołu kwalifikowania technologii spawania

 • Inne części normy PN-EN 15614 

Metodyka szkolenia:

Szkolenie ma charakter wykładowo-warsztatowy. Szkolenie prowadzi wykwalifikowany trener TÜV SÜD Polska.

Czas trwania:

8 godzin

Zakończenie szkolenia:

Szkolenie kończy się uzyskaniem zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu wydanym przez TÜV SÜD Polska.

Cena szkolenia:

690 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe, lunch.

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację