Welding

Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali. Spawanie łukowe i gazowe stali oraz spawanie łukowe niklu i stopów niklu

Cel szkolenia:

Zapoznanie uczestników szkolenia z wymogami normy PN-EN 15614-1 i norm pokrewnych. Omówienie procesu kwalifikowania technologii spawania na praktycznych przykładach ukazujących maksymalne zakresy kwalifikacji dla poszczególnych złączy.

Profil uczestnika:

Szkolenie adresowane jest do technologów, projektantów, kontrolerów jakości, inspektorów oraz osób odpowiedzialnych za nadzór spawalniczy oraz działy produkcyjne w firmach produkujących konstrukcje stalowe.

Program szkolenia:

 1. Zakres obowiązywania normy
 2. Powołania normatywne – normy powiązane
 3. Opracowanie wstępnej instrukcji spawania wraz z przykładami
 4. Złącza próbne – kształty i ich wymiary
 5. Przygotowanie do spawania złączy próbnych
 6. Sporządzanie protokołu spawania.
 7. Kontrola i badania
 8. Zakres badań złączy doczołowych
 9. Zakres badań złączy teowych z pełnym przetopem
 10. Zakres badań złączy teowych ze spoiną pachwinową
 11. Rozmieszczenie i pobieranie próbek do badania dla poszczególnych rodzajów złącz.
 12. Badania nieniszczące – charakterystyka poszczególnych metod badawczych wraz z określeniami kryteriów akceptacji.
 13. Badania niszczące– charakterystyka poszczególnych metod badawczych wraz z określeniami kryteriów akceptacji
 14. Badania powtórne
 15. Zakres kwalifikacji – przykłady kwalifikowania złączy (różne przypadki)
 16. Sporządzenie protokołu kwalifikowania technologii spawania
 17. Inne części normy PN-EN 15614

Metodyka szkolenia:

Szkolenie ma charakter wykładowo-warsztatowy. Szkolenie prowadzi wykwalifikowany trener TÜV SÜD Polska.

Czas trwania:

6 godzin; forma szkolenia: stacjonarne / online live

Zakończenie szkolenia:

Szkolenie kończy się uzyskaniem zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu wydanym przez TÜV SÜD Polska.

Cena szkolenia:

Według aktualnego kalendarza szkoleń.

Cena obejmuje:

Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie, opcjonalnie: przerwy kawowe, lunch.

 

Data i miejsce szkolenia:

zgodnie z kalendarzem szkoleń technicznych, dostępnym pod adresem:

https://www.tuvsud.com/pl-pl/uslugi/szkolenia/szkolenia-techniczneJak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację