Proces obróbki cieplnej zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 17663

Cel szkolenia:

Zdobycie praktycznej wiedzy w zakresie obróbki cieplnej zgodnie z wymaganiami określonymi w normie PN-EN 17663.

Profil uczestnika:

Szkolenie adresowane jest do osób nadzorujących procesy obróbki cieplnej oraz  odpowiadających za proces podgrzewania oraz obróbkę cieplną wg normy PN-EN 17663.

Program szkolenia:

  • BHP podczas wykonywania procesów związanych z obróbką cieplną.

  • Omówienie najważniejszych zapisów normy EN 17663.

  • Klasyfikacja obróbki cieplnej.

  • Obróbka cieplna złącz spawanych.

  • Materiały izolacyjne.

  • Kontrola obróbki cieplnej.

  • Normy, procedury i instrukcje.

  • Nieprawidłowości podczas przeprowadzania obróbki cieplnej.

Egzamin

Metodyka szkolenia:

Szkolenie ma charakter wykładowo-warsztatowy. Szkolenie prowadzi doświadczony w tej dziedzinie,  partner współpracujący z firmą TÜV SÜD Polska.

Zakończenie szkolenia:

Szkolenie kończy się egzaminem potwierdzającym nabytą wiedzę i umiejętności. Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu uczestnik otrzymuje certyfikat wydany przez TÜV SÜD Polska.

Czas trwania:

8 godzin / 2 dni*

Egzamin/ 2 godziny**

Cena szkolenia:

2500zł + 23%VAT

Cena obejmuje:

Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat, przerwy kawowe, lunch.

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację