Wybierz inny kraj, aby zobaczyć treści specyficzne dla Twojej lokalizacji

//Wybierz kraj

Certyfikacja PN-EN ISO 3834

Potwierdzenie jakości w spawalnictwie

Czym jest PN-EN ISO 3834?

Norma PN-EN ISO 3834 określa wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych, zarówno na wydziałach produkcyjnych, jak również instalacjach na placach budowy.

Norma PN-EN 3834 przeznaczona jest dla:

 • wytwórców urządzeń i wyrobów spawanych,
 • producentów konstrukcji spawanych,
 • firm świadczących usługi spawalnicze.

W ramach systemu są stosowane następujące części normy:

 • PN-EN ISO 3834-2:2007 zawierającą pełne wymagania jakości,
 • PN-EN ISO 3834-3:2007 zawierającą standardowe wymagania jakości,
 • PN-EN ISO 3834-4:2007 zawierającą podstawowe wymagania jakości.

Jak certyfikacja PN-EN ISO 3834 może pomóc?

Audyt certyfikujący przeprowadzony według powyższej normy przez Audytorów TÜV SÜD potwierdza spełnienie wymagań jakościowych dotyczących procesów spawalniczych - między innymi posiadanie kompetentnego nadzoru spawalniczego, stosowanie kwalifikowanych technologii spawania oraz posiadanie certyfikowanego personelu spawalniczego (spawacze / operatorzy).

Jak TÜV SÜD Polska może pomóc?

TÜV SÜD Polska posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia certyfikacji na zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO 3834. Jednostka certyfikująca TÜV SÜD Polska posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji Nr AC 161.

W sposób obiektywny przeprowadzamy proces certyfikacji, aby zapewnić naszym Klientom rzetelne wyniki i raporty na których mogą opierać swoje decyzje. Nasi eksperci posiadają wysokie kompetencje oraz doświadczenie pozwalające zapewnić najwyższej jakości usługi certyfikacyjne. Nasza globalna obecność, pozwala nam działać na całym świecie w imieniu Państwa firmy.

 

 • Nasze akredytacje

  Jednym z podstawowych celów działalności TÜV SÜD Polska jest usuwanie barier gospodarczych umożliwiając tym samym swobodny przepływ wyrobów i usług na rynkach światowych. Świadczone przez nas usługi certyfikacji, weryfikacji oraz badań przeprowadzane są w oparciu o bezstronną i kompetentną ocenę, co gwarantuje uzyskanie zaufania do otrzymanych wyników. W swojej działalności kierujemy się ustanowioną polityką jakości i bezstronności:

  Polityka jakości

  Polityka bezstronności

  Jednostka certyfikująca TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. posiada akredytacje POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI:

  •  Nr AC 161 w obszarze certyfikacji wyrobów.

  Certyfikat AC 161     Zakres akredytacji

  • Nr PL-VG-0012 w obszarze weryfikatora prowadzącego działania w obszarze emisji gazów cieplarnianych.

  Certyfikat PL-VG-0012      Zakres akredytacji

  • Nr AC 218 w obszarze certyfikacji personelu.

  Certyfikat AC 218     Zakres akredytacji

Zobacz także

Ulotka

ISO 3834 w pigułce

Potwierdzenie jakości w spawalnictwie

Pobierz ulotkę informacyjną

Zobacz wszystkie materiały informacyjne

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa