Laboratorium Badawcze

Bezpieczeństwo urządzeń. Jakość wyrobów i materiałów

Bezpieczeństwo urządzeń. Jakość wyrobów i materiałów

Badania nieniszczące materiałów, urządzeń i konstrukcji, stanowią grupę metod badawczych, które dostarczają informacji o właściwościach materiału badanego obiektu, nie wpływając na jego właściwości strukturalne i powierzchniowe. Nadrzędnym celem prowadzenia badań nieniszczących jest przede wszystkim wykrywanie oraz ocena  nieciągłości materiału. Zastosowanie badań nieniszczących uzasadniają głównie względy bezpieczeństwa oraz aspekty ekonomiczne wystąpienia nieprzewidzianej awarii oraz zmiany właściwości materiału wraz z jego eksploatacji.

 

Im bardziej odpowiedzialny jest obiekt, tym bardziej dotkliwe są skutki jego nagłego uszkodzenia. Warto zatem postawić na współpracę ze sprawdzonym i doświadczonym partnerem jakim jest TÜV SÜD Polska. Wspomagamy Państwa działania na rynku badań nieniszczących poprzez szeroki zakres badań, inspekcji, usług, walidacji, weryfikacji, certyfikacji, oraz systemów zarządzania czy dostarczania potrzebnej wiedzy z zakresu wymagań bezpieczeństwa, prawa oraz technologii. Realizujemy ekspertyzy techniczno-ekonomiczne.

 

Ponadto wykonujemy szeroki zakres badań niszczących m.in. w zakresie uznania technologii spawania wg serii norm PN-EN ISO 15614.., badania króćców próbnych i kontrolnych, badania próbek  egzaminacyjnych spawaczy wg normy PN-EN ISO 9606–1.

 

Usługi w zakresie badań nieniszczących i niszczących oferowane przez
Laboratorium Badawcze TÜV SÜD Polska

Stosowane metody badawcze

Badane obiekty

 • wizualna VT,
 • penetracyjna PT,
 • magnetyczna MT,
 • ultradźwiękowa UT,
 • ultradźwiękowa UT TOFD,
 • ultradźwiękowa UT PHASED ARRAY,
 • ultradźwiękowa UT PHASED ARRAY COBRA,
 • radiograficzna RT,
 • pomiary twardości,
 • badania składu chemicznego (PMI).
 • badania makroskopowe i mikroskopowe
 • próba rozciągania
 • próba zginania
 • badania udarności
 • odlewy i odkuwki,
 • rury i rurociągi
 • wyroby przerabiane plastycznie,
 • elementy konstrukcji stalowych,
 • elementy urządzeń dźwigowych (haki),
 • wyroby i złącza spawane,
 • złącza egzaminacyjne spawaczy,
 • złącza próbne dla uznania technologii spawania,
 • urządzenia ciśnieniowe,
 • zbiorniki i kotły,
 • butle stalowe do gazów technicznych,
 • elementy z tworzyw sztucznych.


KORZYŚCI

 • Personel – laboratorium zatrudnia doświadczonych specjalistów i ekspertów posiadających certyfikaty II i III stopnia zgodnie z normą PN-EN ISO 9712 i SNT-TC-1A w poszczególnych metodach badawczych.
 • Akceptacja i powtarzalność wyników – laboratorium posiada uznanie Urzędu Dozoru Technicznego nr LBU-290/09-21
 • Najlepszy sprzęt badawczy – laboratorium wykonuje badania nowoczesnym sprzętem badawczym renomowanych, krajowych i zagranicznych producentów (m.in. OLYMPUS, KRAUTKRAMER, PARKER, KARL DEUTSCHE, PTS JOSEF SOLNAR).

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację