Odbiory cystern (ADR/RID/TPED)

Wyzwania biznesowe

Transport drogowy i kolejowy to jedna z najprężniej rozwijających się branż logistyki na świecie, wykorzystywany również do przewozu materiałów niebezpiecznych. Aby jednak taki transport mógł się odbywać, należy zadbać o bezpieczeństwo urządzeń służących do ich transportu na etapie wytwarzania i eksploatacji.

 

Czym jest odbiór cystern kolejowych i samochodowych podlegających pod przepisy ADR / RID / TPED?

TÜV SÜD oferuje następujące usługi w zakresie ciśnieniowych urządzeń transportowych wg przepisów ADR/RID/TPED:

  • zatwierdzenie typu,
  • badania i próby odbiorcze,
  • badania okresowe, badania pośrednie oraz badania nadzwyczajne,
  • ekspertyzy techniczne wagonów towarowych i cystern,
  • przeglądy wagonów zgodnie z wymaganiami klienta oraz powołanymi przepisami,
  • nadzory – inspekcje wagonów towarowych i cystern w trakcie wytwarzania.

 

JAK MOŻEMY POMÓC?

TÜV SÜD na terenie Unii Europejskiej jest Jednostką Notyfikowaną (Nr 0036), nadzorującą i certyfikującą transportowe urządzenia ciśnieniowe oraz uznaną jednostką inspekcyjną Typu A według normy EN ISO/IEC 17020:2012.

 

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację