Odbiory urządzeń ciśnieniowych

WYZWANIA BIZNESOWE

Jeżeli planują Państwo budowę instalacji, kotłów parowych lub urządzeń ciśnieniowych, lub jesteście w fazie realizacji albo już eksploatujecie daną instalację, TÜV SÜD Polska jest Waszym partnerem na każdym z tych etapów.

ODBIORY URZĄDZEŃ CIŚNIENIOWYCH

TÜV SÜD Polska realizuje odbiory techniczne następujących elementów i urządzeń:

  • zbiorników ciśnieniowych,
  • prostych zbiorników ciśnieniowych,
  • badanie typu zbiorników ciśnieniowych,
  • rurociągów technologicznych,
  • elementów kotłów parowych,
  • armatury przemysłowej,
  • jednostkowych urządzeń ciśnieniowych wg 2010/35/EU.

Zajmujemy się instalacjami do magazynowania i przeładunku chemikaliów i środków ochrony roślin, jak również substancji łatwopalnych lub toksycznych, skroplonych gazów oraz instalacjami dla przemysłu chemicznego i petrochemicznego, które powiązane są w jeden kompleksowy ciąg technologiczny.

 

JAK MOŻEMY POMÓC?

TÜV SÜD Industry Service jest uznaną Jednostką Notyfikowaną urządzeń ciśnieniowych o numerze 0036. Posiada wykwalifikowany personel dysponujący wiedzą, którą może się podzielić na każdym etapie wytwarzania.

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację