Zatwierdzanie dokumentacji technicznej

Dostarczamy rzeczywiste korzyści biznesowe w kluczowych obszarach

Dostarczamy rzeczywiste korzyści biznesowe w kluczowych obszarach

Wyzwania biznesowe

Jeżeli jesteście Państwo wytwórcą:

  • urządzeń ciśnieniowych oraz ich części, dla których najwyższe dopuszczalne ciśnienie przekracza 0,5 bar,
  • elementów orurowania oraz rurociągów technologicznych,
  • osprzętu zabezpieczającego, chroniącego urządzenia ciśnieniowe przed wzrostem ciśnienia ponad dopuszczalne granice,
  • osprzętu ciśnieniowego, posiadającego powłokę ciśnieniową wykonującą funkcje eksploatacyjne,

to wyroby te podlegają Dyrektywie Urządzeń Ciśnieniowych PED 2014/68/EU.

 

Ocena dokumentacji technicznej

Pierwszym krokiem do spełnienia zasadniczych wymagań bezpieczeństwa Załącznika I dyrektywy 2014/68/EU, do certyfikacji wyrobu oraz do wprowadzenia wyrobu na rynek Unii Europejskiej jest badanie dokumentacji technicznej, należącej do wytwarzanego przez Państwa urządzenia ciśnieniowego.

 

JAK MOŻEMY POMÓC?

Proponujemy Państwu szczegółowe oraz profesjonalne sprawdzenie dokumentacji oraz pomoc przy jej dostosowaniu do spełnienia wymagań Dyrektywy Urządzeń Ciśnieniowych w stosownym module oceny zgodności.

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację