Kwalifikowanie technologii spawania (WPQR)

Wyzwania biznesowe

Spawanie jest procesem charakteryzującym się dużą ilością parametrów, które wpływają na wytrzymałość złącza spawanego jak i na jego późniejszą eksploatację. Każda działająca na rynku firma wykonująca połączenia spawane ponosi za nie pełną odpowiedzialność.
W związku z czym przeprowadzenie procesu kwalifikowania techno-logii (WPQR) jest jedyną formą potwierdzenia przez zakład jego kwalifikacji do wykonania połączenia oraz wymagane przez dyrektywę ciśnieniową czy systemy zapewnienia jakości w spawalnictwie PN-EN ISO 3834, PN-EN 1090 oraz PN-EN 15085

 

Kwalifikowanie Technologii Spawania (WPQR)

Kwalifikowanie technologii spawania (WPQR) to procedura, która ma na celu sprawdzenie czy producent posiada wystarczające kwalifikacje niezbędne do zrealizowania prac spawalniczych z wykorzystaniem dostępnych instrukcji technologicznych spawania WPS. Określa ono również, czy złącza próbne wykonane na podstawie tych instrukcji spełniają stawiane im wymagania jakościowe określone w odpowiednich normach.

Do zakresu usług jakie oferujemy możemy zaliczyć kwalifikowanie:

 • spawania łukowego (gazowego) stali, niklu
  i stopów niklu wg PN-EN ISO 15614-1,
 • spawania łukowego aluminium i jego stopów wg PN-EN ISO 15614-2 oraz odlewów aluminiowych wg PN-EN ISO 15614-4,
 • spawania żeliw niestopowych i niskostopowych wg PN-EN ISO 15614-3,
 • spawania łukowego tytanu, cyrkonu i ich stopów wg PN-EN ISO 15614-5,
 • spawania łukowego i gazowego miedzi i jej stopów wg PN-EN ISO 15614-6,
 • napawania wg PN-EN ISO 15614-7,
 • spawania rur z płytami sitowymi wg PN-EN ISO 15614-8,
 • spawania wiązką elektronów i wiązką promieniowania laserowego wg PN-EN ISO 15614-11,
 • Zgrzewanie punktowe, liniowe, garbowe PN-EN ISO 15614-12;
 • Spawanie hybrydowe laserowo-łukowe stali, niklu
  i stopów niklu PN-EN ISO 15614-14;
 • Spawania/zgrzewania stali zbrojeniowej wg PN-EN ISO 17660-1, PN-EN ISO 17660-2
 • spawania odlewów staliwnych wg PN-EN ISO 11970,
 • Zgrzewanie łukowe kołków metalowych PN-EN ISO 14555.

 

Dlaczego warto wybrać TÜV SÜD?

TÜV SÜD Polska jako międzynarodowa jednostka certyfikująca i notyfikująca, oferuje pomoc merytoryczną w określaniu wszystkich zakresów oraz zmiennych podczas kwalifikowania technologii, jak i pomoc w interpretacji norm i przepisów związanych z w/w zagadnieniem wraz z wystawieniem końcowego Certyfikatu Kwalifikacji Technologii Spawania (WPQR)

 

 

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację