Certyfikacja ISO 9001

Certyfikacja systemu zarządzania jakością

Certyfikacja systemu zarządzania jakością

Obecnie firmy mają do czynienia z szybkim rozwojem technologii i coraz bardziej złożonymi strukturami rynku. Aby odnieść sukces w wysoce konkurencyjnym środowisku, organizacje biznesowe muszą wykazać wysoki poziom elastyczności, wydajności i jakości.

System zarządzania jakością (SZJ) ISO 9001 zapewnia usystematyzowane podejście do procesu doskonalenia, a tym samym zwiększa siłę konkurencyjną przedsiębiorstw na całym świecie. W celu dostosowania do potrzeb rynkowych, nowa wersja normy  ISO 9001 została opublikowana w 2015 r.

CZYM JEST NORMA ISO 9001?

ISO 9001 jest obecnie najbardziej popularną normą systemu zarządzania, z ponad milionem certyfikowanych organizacji w 180 krajach na całym świecie. Certyfikat ISO 9001 może być wykorzystany do oceny zgodności każdej organizacji - producentów, usługodawców przez urzędy państwowe po organizacje non-profit. Wymagania ISO 9001 posłużyły też jako podstawa do rozwoju wielu innych sektorowych systemów zarządzania np. ISO 14001 (zarządzanie środowiskowe). ISO 22000 (bezpieczeństwo żywności) czy ISO / TS 16949 (motoryzacja).

JAK CERTYFIKACJA ISO 9001 MOŻE POMÓC?

Certyfikacja ISO 9001 skierowana jest do firm, które chcą potwierdzić spełnienie wymagań normy i stanowi dowód konsekwentnego doskonalenia firmy. Organizacja posiadająca certyfikowany system ISO 9001 jest w stanie osiągnąć wyższy poziom produktywności i jakości produktu. Certyfikat ISO 9001 wystawiony przez Jednostkę Certyfikującą wykazuje Państwa zaangażowanie do ciągłego doskonalenia.

   

JAK MOŻEMY POMÓC?

TÜV SÜD Polska posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia certyfikacji na zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001. Jednostka certyfikująca TÜV SÜD posiada aktualnie akredytację DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle) w zakresie systemów zarządzania oraz ubiega się o uzyskanie akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie systemów zarządzania jakością ISO 9001 (sektor mechaniczny).

TÜV SÜD, jako akredytowana i międzynarodowa jednostka oferuje usługi certyfikacyjne w skali globalnej. W uzupełnieniu certyfikacji nasze portfolio obejmuje szkolenia otwarte m.in. na temat wymagań ISO 9001.

Przed przystąpieniem do certyfikacji należy wdrożyć system zarządzania, dokumentując jego skuteczność i zgodność z wymaganiami normy.


KORZYŚCI Z CERTYFIKACJI ISO 9001:

  • Doskonałość operacyjna –  poprzez wdrożenie efektywnego systemu zarządzania jakością, powtarzające się i wzajemnie powiązane działania mogą być systematycznie nadzorowane, oceniane i doskonalone. Dzięki doświadczeniu, auditorzy TÜV SÜD mogą wspierać Twoją organizację w osiąganiu wysokiego poziomu wydajności i jakości.
  • Zrównoważony rozwój – skuteczny SZJ jest odpowiedzią na kluczowe wyzwania i pozwoli lepiej przygotować się do realizacji nowych możliwości.
  • Dobra reputacja – w złożonym środowisku biznesowym, zaufanie jest istotne dla klientów i interesariuszy. Na całym świecie nasz znak certyfikacji skutecznie demonstruje Twoje przywiązanie do zgodności i jakości.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Zobacz także

ISO 9001 Certyfikacja
Ulotka

ISO 9001 w pigułce

Przewaga konkurencyjna dzięki jakości

Pobierz ulotkę informacyjną

Zobacz wszytskie materiały informacyjne

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację