people standing in the windmill

Certyfikacja ISO 9001

Certyfikacja systemu zarządzania jakością

Certyfikacja systemu zarządzania jakością

Obecnie firmy mają do czynienia z szybkim rozwojem technologii i coraz bardziej złożonymi strukturami rynku. Aby odnieść sukces w wysoce konkurencyjnym środowisku, organizacje biznesowe muszą wykazać wysoki poziom elastyczności, wydajności i jakości.

System zarządzania jakością (SZJ) ISO 9001 zapewnia usystematyzowane podejście do procesu doskonalenia, a tym samym zwiększa siłę konkurencyjną przedsiębiorstw na całym świecie. W celu dostosowania do potrzeb rynkowych, nowa wersja normy  ISO 9001 została opublikowana w 2015 r.

CZYM JEST NORMA ISO 9001?

ISO 9001 jest obecnie najbardziej popularną normą systemu zarządzania, z ponad milionem certyfikowanych organizacji w 180 krajach na całym świecie. Certyfikat ISO 9001 może być wykorzystany do oceny zgodności każdej organizacji - producentów, usługodawców, przez urzędy państwowe, po organizacje non-profit. Wymagania ISO 9001 posłużyły też jako podstawa do rozwoju wielu innych sektorowych systemów zarządzania np. ISO 14001 (zarządzanie środowiskowe). ISO 22000 (bezpieczeństwo żywności) czy ISO / TS 16949 (motoryzacja).

Norma ISO 9001 jest międzynarodowym standardem zarządzania jakością. Zdefiniowana przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO), jest częścią serii norm ISO 9000, która obejmuje różne aspekty zarządzania jakością w organizacjach. Skupia się ona na wymaganiach dotyczących systemu zarządzania jakością (QMS, ang. Quality Management System) i jest jednym z najbardziej powszechnie stosowanych standardów na świecie.

 

OBSZARY SKUPIENIA NORMY ISO 9001

PuzzleSkoncentrowanie na klientach: Firma powinna skupić się na zrozumieniu i spełnianiu potrzeb swoich klientów oraz dostarczaniu produktów lub usług, które satysfakcjonują klientów.

Zarządzanie procesami: ISO 9001 nakłada wymagania związane z identyfikacją, zarządzaniem i doskonaleniem procesów w organizacji. To pomaga w osiąganiu spójnej jakości produktów lub usług.

TrofeumCiągłe doskonalenie: Organizacja jest zobowiązana do ciągłego doskonalenia swojego systemu zarządzania jakością, procesów i osiąganych wyników.

Zarządzanie ryzykiem: Norma ISO 9001 wymaga od organizacji identyfikacji i zarządzania ryzykiem związanym z jakością, co pomaga zapobiec problemom i niezgodnościom.

Zaangażowanie pracowników: Pracownicy są kluczowymi uczestnikami systemu zarządzania jakością, a norma ISO 9001 zachęca do ichIkona szkolenie zaangażowania, motywacji i udziału w doskonaleniu jakości.

Dokumentacja: Standard nakłada wymagania dotyczące dokumentacji procesów, procedur i działań związanych z jakością.

Ikona pomocMonitorowanie i pomiar: Organizacja jest zobowiązana do monitorowania i pomiaru wyników procesów jakościowych oraz oceny ich skuteczności.

Audyty wewnętrzne i recenzje kierownictwa: ISO 9001 wymaga przeprowadzania regularnych audytów wewnętrznych i przeglądów przez kierownictwo w celu oceny i doskonalenia systemu zarządzania jakością.

 

Jak wygląda proces certyfikacji według ISO 9001?

Proces certyfkacji


JAK MOŻEMY POMÓC?

TÜV SÜD Polska posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia certyfikacji na zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001. Jednostka certyfikująca TÜV SÜD posiada aktualnie akredytację DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle) w zakresie systemów zarządzania, akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie systemów zarządzania jakością ISO 9001 (sektor mechaniczny) oraz ubiega się o akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w sektorze produkcji towarów.

Korzyści

TÜV SÜD, jako akredytowana i międzynarodowa jednostka oferuje usługi certyfikacyjne w skali globalnej. W uzupełnieniu certyfikacji nasze portfolio obejmuje szkolenia otwarte m.in. na temat wymagań ISO 9001.

Przed przystąpieniem do certyfikacji należy wdrożyć system zarządzania, dokumentując jego skuteczność i zgodność z wymaganiami normy.

Skontaktuj się z nami!Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację