Integrated Management Systems

Zintegrowane systemy zarządzania

Nowe możliwości dzięki integracji

Nowe możliwości dzięki integracji

czym jest certyfikacja zintegrowanych systemów zarządzania?

Certyfikacja zintegrowanych systemów zarządzania (ZSZ) to holistyczne podejście, które łączy w sobie wiele aspektów działania organizacji w celu spełnienia wymagań kilku norm dotyczących systemów zarządzania. Należą do nich normy takie jak ISO 9001 (zarządzanie jakością), ISO 14001 (zarządzanie środowiskowe), ISO 45001 (bezpieczeństwo i higiena pracy), ISO 27001 (bezpieczeństwo informacji) oraz ISO 50001 (zarządzanie energią).

JAK CERTYFIKACJA ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA MOŻE POMÓC?

Jednoczesne spełnienie wymagań wielu standardów systemów zarządzania znacząco obciąża zasoby organizacji. Zamiast usprawniać procesy i zasoby, tworzy to niepotrzebne dublowanie działań i wydatków. Dlatego należy zrównoważyć wymagania standardów systemów zarządzania z zasobami niezbędnymi do uzyskania certyfikatu.

Zintegrowane systemy zarządzania zwiększają efektywność poprzez zastosowanie uproszczonych procesów i dokumentacji, eliminując tym samym podejście elementarne, zmniejszając dublowanie wysiłków, poprawiając wydajność systemu i obniżając koszty. Certyfikacja ZSZ oznacza, że certyfikacja dla wielu standardów systemów zarządzania jest zazwyczaj oceniana w ramach jednego, kompleksowego auditu. Organizacje poświęcają mniej czasu na przygotowanie się do auditów i reagowanie na ich wyniki, co znacznie zmniejsza ogólną inwestycję czasu i pieniędzy.

JAK MOŻEMY POMÓC?

TÜV SÜD jest międzynarodową jednostką certyfikującą dla szerokiego zakresu systemów zarządzania, a nasze certyfikaty są akceptowane i uznawane na całym świecie. Nasi audytorzy mają udokumentowane doświadczenie w tym, jak certyfikacja zintegrowanych systemów zarządzania zmniejsza koszty i ryzyko zarówno dla dużych, jak i małych organizacji.

Znak certyfikacyjny zintegrowanych systemów zarządzania wyposaża Twoją organizację w potężny i rozpoznawalny dowód Twojego zaangażowania w doskonałość, zrównoważony rozwój i niezawodność.

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację