ISO 45001

System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

Organizacje chcące się rozwijać rozumieją potrzebę identyfikacji ryzyka i zagrożeń wynikających ze środowiska pracy. Urazy i choroby pracowników mogą być kosztowne zarówno z powodu zmniejszenia produktywności, kosztów leczenia jak i utraty dobrej reputacji. Ponadto, wszędzie tam gdzie Państwa organizacja prowadzi działalność, istnieją ścisłe wymogi prawne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP). Dlatego warto w odpowiedni sposób zarządzać personelem i wykazywać swoje zaangażowanie w kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy.

CZYM JEST NORMA ISO 45001?

ISO 45001 to międzynarodowa norma określająca wymagania dla systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP), który ma na celu poprawę bezpieczeństwa i zdrowia pracowników.

Norma ISO 45001 została ustanowiona w marcu 2018 r. Jest ona znaczącym krokiem naprzód w ogólnych wysiłkach na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy na całym świecie. Norma opublikowana przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO) umożliwia organizacjom aktywne zapobieganie wypadkom przy pracy oraz poprawie warunków pracy. ISO 45001 zastępuje wcześniejsze normy bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym OHSAS 18001 oraz PN 18001. Organizacje, które obecnie posiadają certyfikat OHSAS 18001 / PN-18001, będą musiały przejść na wymagania ISO 45001 do marca 2021 r.

JAK CERTYFIKACJA ISO 45001 MOŻE POMÓC?

Aby przetrwać na dzisiejszym konkurencyjnym rynku globalnym, organizacje muszą proaktywnie zarządzać wszystkimi rodzajami ryzyka dla firmy, a kwestia bezpieczeństwa i higieny pracy nie jest wyjątkiem. ISO 45001 zapewnia nowy bodziec dla praktyk BHP w organizacjach i pomoże poprawić bezpieczeństwo pracowników i wykonawców. Przekłada się to na dodatkowe możliwości ochrony i promowania zdrowia i wydajności pracowników, a także trwałą poprawę motywacji pracowników.

PROCES CERTYFIKACJI

  1. Audit etap 1: ocena gotowości do certyfikacji.
  2. Audit etap 2: pełna ocena systemu zarządzania.
  3. Wdrożenie działań korygujących przez Państwa organizację w celu usunięcia przyczyn źródłowych niezgodności zidentyfikowanych podczas auditu.
  4. Wystawienie certyfikatu ISO 45001.
  5. Coroczne audity nadzoru w celu utrzymania certyfikatu.

JAK MOŻEMY POMÓC?

TÜV SÜD jest światowym liderem w zakresie certyfikacji systemów zarządzania, który na chwilę obecną wydał ponad 54 000 certyfikatów. Poprzez wieloletnie doświadczenie oraz kompetentnych auditorów zapewniamy organizacjom na każdym etapie rozwoju, wsparcie i niezależną ocenę.

Nasi auditorzy mogą przeprowadzić audity w dowolnym miejscu w kraju i na świecie, jak i też wykonać audit  ISO 45001 zintegrowany z innymi systemami zarządzania. Ze znakiem certyfikacji TÜV SÜD mogą Państwo udowodnić swoje zaangażowanie na rzecz zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację