Z3 - Auditor wewnętrzny zintegrowanych systemów zarządzania ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001

Auditor wewnętrzny zintegrowanych systemów zarządzania ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001

Cel szkolenia:

Zdobycie umiejętności i wiedzy potrzebnej do prowadzenia auditów wewnętrznych zintegrowanych systemów zarządzania.

Profil uczestnika:

Kandydaci na auditorów wewnętrznych ZSZ, pełnomocnicy ZSZ, pracownicy działów jakości, kierownictwo średniego szczebla, osoby zainteresowane tematyką szkolenia. Uczestnicy powinni posiadać podstawowe doświadczenie w pracy w systemach zarządzania jakością, środowiskiem i energią.

Program szkolenia: 

 • omówienie wymagań norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 50001:2018 pod kątem auditowania;
 • kompetencje oraz rola auditorów wewnętrznych;
 • wytyczne dotyczące auditowania - wymagania ISO 19011:2018:
  • planowanie auditów wewnętrznych,
  • przygotowanie do auditu,
  • prowadzenie działań auditowych,
  • dokumentowanie auditu,
  • raportowanie z auditu.
 • auditowanie zintegrowanych systemów zarządzania;
 • komunikacja werbalna i niewerbalna w audicie;
 • ćwiczenia i warsztaty z zakresu auditowania.

Metodyka szkolenia:

Szkolenie ma charakter wykładowo-dyskusyjny. Szkolenie prowadzi certyfikowany trener TÜV SÜD Polska. 

Uczestnik szkolenia on-line zobligowany jest do posiadania własnych egzemplarzy norm.

Czas trwania:

24 godziny lekcyjne.

Zakończenie szkolenia:

Szkolenie kończy się egzaminem. Po pozytywnym zaliczeniu, uczestnik otrzymuje certyfikat „Auditor wewnętrzny ZSZ ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 50001:2018” wydany przez TÜV SÜD Polska.

Uwaga: Szkolenie dostępne tylko w formie zamkniętej. W celu otrzymania oferty, zapraszamy do kontaktu pod adresem: [email protected].

 Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację