Wybierz inny kraj, aby zobaczyć treści specyficzne dla Twojej lokalizacji

//Wybierz kraj

Pełnomocnik ds. zintegrowanych systemów zarządzania ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

Cel szkolenia:

Zdobycie umiejętności i wiedzy niezbędnej do pełnienia funkcji pełnomocnika - osoby zarządzającej i doskonalącej zintegrowane systemy zarządzania.

Profil uczestnika:

Osoby wyznaczone do pełnienia funkcji pełnomocnika, dyrektorzy, pracownicy działów jakości, kierownictwo średniego szczebla, osoby zainteresowane tematyką szkolenia. Uczestnicy szkolenia powinni posiadać podstawowe doświadczenie w pracy w systemach zarządzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy

Program szkolenia:

 • wprowadzenie do systemów zarządzania;
 • omówienie wymagań norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018;
 • integracja systemów zarządzania;
 • podejście procesowe;
 • pełnomocnik ZSZ - zadania i rola w organizacji;
 • dokumentacja systemowa - nadzór, zarządzanie, identyfikacja, integracja;
 • nadzór nad sprzętem kontrolno-pomiarowym;
 • program auditów wewnętrznych ZSZ;
 • przygotowanie danych do przeglądu zarządzania ZSZ;
 • certyfikacja systemów zintegrowanych.

Metodyka szkolenia:

Szkolenie ma charakter wykładowo-dyskusyjny. Szkolenie prowadzi certyfikowany trener TÜV SÜD Polska. 

Czas trwania:

24 godziny lekcyjne.

Zakończenie szkolenia:

Szkolenie kończy się egzaminem. Po pozytywnym zaliczeniu, uczestnik otrzymuje certyfikat „Pełnomocnik ds. ZSZ ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018” wydany przez TÜV SÜD Polska.

Cena szkolenia:

 • 1399 PLN netto
 • 1299 PLN netto dla płatników TÜV SÜD Polska

Cena dla płatników: cena dla klientów posiadających certyfikat TÜV SÜD i osób / firm, które uczestniczyły już w szkoleniach.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat, przerwy kawowe oraz lunch.

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa