Auditor wewnętrzny zintegrowanych systemów zarządzania ISO 9001, ISO/IEC 27001, Standardy Akredytacyjne Ministra Zdrowia

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015

Cel szkolenia:

Zdobycie umiejętności i wiedzy potrzebnej do prowadzenia auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015.

Profil uczestnika:

Kandydaci na auditorów wewnętrznych, pełnomocnicy SZJ, pracownicy działów jakości szkół, uczelni, firm szkoleniowych, kierownictwo średniego szczebla, osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

Program szkolenia:

 • omówienie wymagań normy ISO 9001:2015 pod kątem auditowania;
 • kompetencje oraz rola auditorów wewnętrznych;
 • wytyczne dotyczące auditowania - wymagania ISO 19011:2018:
  • planowanie auditów wewnętrznych,
  • przygotowanie do auditu,
  • prowadzenie działań auditowych,
  • dokumentowanie auditu,
  • raportowanie z auditu.
 • komunikacja werbalna i niewerbalna w audicie;
 • ćwiczenia i warsztaty z zakresu auditowania.

Metodyka szkolenia:

Szkolenie ma charakter wykładowo-dyskusyjny. Szkolenie prowadzi certyfikowany trener TÜV SÜD Polska. 

Uczestnik szkolenia on-line zobligowany jest do posiadania własnego egzemplarza normy.

Czas trwania:

24 godziny lekcyjne.

Zakończenie szkolenia:

Szkolenie kończy się egzaminem. Po pozytywnym zaliczeniu, uczestnik otrzymuje certyfikat „Auditor wewnętrzny SZJ wg ISO 9001:2015” wydany przez TÜV SÜD Polska.

Cena szkolenia:

Szkolenie stacjonarne:

 • 1849 PLN netto
 • 1749 PLN netto dla płatników TÜV SÜD Polska*

Szkolenie on-line:

 • 1649 PLN netto
 • 1549 PLN netto dla płatników TÜV SÜD Polska*

Cena dla płatników: cena dla klientów posiadających certyfikat TÜV SÜD i osób / firm, które uczestniczyły już w szkoleniach.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat. Przerwy kawowe oraz lunch w przypadku szkolenia stacjonarnego.

Uczestnik szkolenia on-line zobligowany jest do posiadania własnego egzemplarza normy.

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację