Pełnomocnik ISO 9001

Pełnomocnik ds. systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015

Cel szkolenia:

Zdobycie umiejętności i wiedzy niezbędnej do pełnienia funkcji pełnomocnika - osoby zarządzającej i doskonalącej system zarządzania jakością ISO 9001:2015.

Profil uczestnika:

Osoby wyznaczone do pełnienia funkcji pełnomocnika, dyrektorzy, pracownicy działów jakości, kierownictwo średniego szczebla, osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

Program szkolenia:

 • wprowadzenie do jakości;
 • zmiany w normie ISO 9001;
 • omówienie wymagań normy ISO 9001:2015:
  • kontekst organizacji,
  • przywództwo,
  • planowanie,
  • wsparcie,
  • działania operacyjne,
  • ocena efektów działalności,
  • doskonalenie.
 • certyfikacja systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015;
 • podejście procesowe;
 • dokumentacja systemowa - nadzór, zarządzanie, identyfikacja;
 • program auditów wewnętrznych;
 • ocena przyczyn niezgodności i definiowanie działań doskonalących.

Metodyka szkolenia:

Szkolenie ma charakter wykładowo-ćwiczeniowy. Szkolenie prowadzi certyfikowany trener TÜV SÜD Polska. 

Uczestnik szkolenia on-line zobligowany jest do posiadania własnego egzemplarza normy.

Czas trwania:

24 godziny lekcyjne.

Zakończenie szkolenia:

Szkolenie kończy się egzaminem. Po pozytywnym zaliczeniu, uczestnik otrzymuje certyfikat „Pełnomocnik SZJ ISO 9001:2015” wydany przez TÜV SÜD Polska.

Cena szkolenia:

Szkolenie stacjonarne:

 • 1849 PLN netto
 • 1749 PLN netto dla płatników TÜV SÜD Polska*

Szkolenie on-line:

 • 1649 PLN netto
 • 1549 PLN netto dla płatników TÜV SÜD Polska*

* Cena dla klientów posiadających certyfikat TÜV SÜD i osób / firm, które uczestniczyły już w szkoleniach organizowanych przez TÜV SÜD Akademia.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat. Przerwy kawowe oraz lunch w przypadku szkolenia stacjonarnego.

Uczestnik szkolenia on-line zobligowany jest do posiadania własnego egzemplarza normy.

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację