Ankieta zadowolenia klienta - dział Industry Service i Centrum Certyfikacji

Adding value with our service portfolio

Adding value with our service portfolio

 

Ankieta zadowolenia Klienta TÜV SÜD Polska

Szanowni Państwo,

zwracamy się z uprzejmą prośbą o ocenę współpracy z TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. dotyczącej ostatnio realizowanej usługi certyfikacji lub weryfikacji. Państwa opinia zostanie wykorzystana anonimowo w celach statystycznych służących do doskonalenia naszych usług.

Będziemy zobowiązani za Państwa czas poświęcony wypełnieniu poniższej ankiety.

Prosimy o zaznaczenie najbardziej odpowiadającej Państwo odpowiedzi lub wpisanie własnych uwag.

Czy są Państwo zadowoleni z usług TÜV SÜD Polska w zakresie dotyczącym:

I. WSPÓŁPRACY

1. Łatwość i dostępność kontaktu


2. Rzeczowość i kompletność uzyskiwanych wyjaśnień i informacji


3. Otwartość na współpracę


II. PRZEBIEGU PRZYGOTOWAŃ DO OCENY (certyfikacji / weryfikacji)

1. Planowanie z odpowiednim wyprzedzeniem


2. Uwzględnianie Państwa potrzeb


3. Precyzyjność ustaleń i terminowość


III. SPOSOBU PRACY ZESPOŁU OCENIAJĄCEGO (jeśli dotyczy)

1. Otwartość na współpracę


2. Komunikacja i kultura osobista


3. Terminowość działań


4. Umiejętność słuchania i przyjmowania argumentów


5. Znajomość zagadnień merytorycznych


6. Jasność i jednoznaczność formułowania wniosków z oceny w tym wyjaśnianie zagadnień dotyczących niezgodności / spostrzeżeń


7. Przestrzeganie ram czasowych w ocenie


8. Umiejętność zarządzania konfliktami


IV. REALIZACJI OCENY

1. Zgodność planu oceny z realizacją


2. Terminowość przekazania raportu, dokumentacji certyfikacyjnej / weryfikacyjnej


CZY MAJĄ PAŃSTWO INNE UWAGI DOTYCZĄCE PRZEPROWADZONEJ OCENY LUB WSPÓŁPRACY Z TÜV SÜD POLSKA?

CZY SĄ PAŃSTWO ZAINTERESOWANI INNYMI USŁUGAMI TÜV SÜD POLSKA SP. Z O.O.?

CZY WYRAŻAJĄ PAŃSTWO ZGODĘ NA PRZESYŁANIE INFORMACJI O AKTUALNEJ OFERCIE TÜV SÜD POLSKA SP. Z O.O.?

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych. Państwa dane osobowe będą przetwarzanie przez TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. zgodnie z zasadami zawartymi w Polityce prywatności oraz dokumencie Ochrona danych osobowych

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację