EN ISO 22716

Przewodnik po dobrych praktykach produkcyjnych w branży kosmetycznej

Przewodnik po dobrych praktykach produkcyjnych w branży kosmetycznej

EN ISO 22716 Dobre Praktyki Produkcji (GMP) – Przewodnik Dobrych Praktyk Produkcji został wprowadzony w celu zapewnienia wytycznych w zakresie produkcji, kontroli, przechowywania i wysyłki produktów kosmetycznych. Przewodnik kładzie nacisk na jakość i bezpieczeństwo produkcji kosmetyków, a także śledzenia i odpowiedzialności w procesie produkcji i wysyłki produktu. ISO 22716 przewodnik GMP jest skonstruowany jako uzupełnienie i poszerzenie o aspekty branżowe  istniejących systemów zarządzania, takich jak ISO 9001.

CZYM JEST EN iSO 22716?

EN ISO 22716:2009 jest narzędziem, które pozwala spełnić wymagania prawne, zgodnie z którymi wszystkie produkty kosmetyczne muszą być wykonane w oparciu o Dobrą Praktyką Produkcji kosmetyków.

EN ISO 22716 Dobre Praktyki Produkcji kładzie nacisk na jakość i bezpieczeństwo produkcji kosmetyków, a także na kontrolę oraz prawidłowe magazynowanie kosmetyków.

Wdrożenie i certyfikacja EN ISO 22716:2007 pozwala zapewnić, że produkt kosmetycznych został wyprodukowany, kontrolowany i magazynowany w odpowiedni sposób, co stanowi podstawę wprowadzenia na rynek produktu bezpiecznego.

jak certyfikacja EN iso 22716 może pomóc?

Certyfikat EN ISO 22716 skierowana jest do firm, które chcą potwierdzić spełnienie wymagań Dobrej Praktyki Produkcji w zakresie produkcji, kontroli, magazynowaniu oraz wysyłki produktów kosmetycznych.

Wdrożenie wytycznych zawartych w normie jest obligatoryjne dla firm kosmetycznych, natomiast sama certyfikacja jest dobrowolna.

Certyfikat EN ISO 22716 wystawiony przez Akredytowaną Jednostkę Certyfikującą stanowi jednak najprostszy i najwygodniejszy sposób  wykazania przez producenta wywiązania się z obowiązku spełnienia wymagań związanych z Dobrą Praktyką Produkcji.

PROCES CERTYFIKACJI

  1. Wypełnienie ankiety o certyfikację w celu przygotowania przez Jednostkę oferty zawierającej koszty i planowany czas trwania oceny.

  2. I etap oceny: weryfikacja dokumentacji związanej z Dobrą Praktyką Produkcji oraz zaplanowanie oceny na miejscu

  3. II etap oceny: wizyta audytorów TÜV SÜD w lokalizacjach Klienta w celu oceny funkcjonowania Dobrych Praktyk Produkcji

  4. Przesłanie Raportu z oceny do firmy. W razie stwierdzenia niezgodności: wprowadzenie przez Klienta działań korygujących

  5. Decyzja w sprawie udzielenia certyfikacji i wystawienia certyfikatu

  6. Przesłanie certyfikatu, oceny nadzorujące w celu oceny skuteczności i funkcjonowania EN ISO 22716 odbywają się co roku. Po upływie 5 lat następuje recertyfikacja.

jak możemy pomóc?

TÜV SÜD zatrudnia doświadczonych ekspertów i auditorów w zakresie Dobrych Praktyk Produkcji Kosmetyków.

TÜV SÜD jest światowym liderem w zakresie certyfikacji. Pomożemy Ci w określeniu twoich możliwości i minimalizacji potencjalnego ryzyka. Dzięki współpracy z nami, zyskasz potwierdzenie dostosowania Twojej firmy do międzynarodowych standardów.


Nasze akredytacjeJak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację