Weryfikacja dossier kosmetycznego

Artykuł 11 Rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 nakłada na producentów kosmetyków wymóg sporządzenia dossier produktu kosmetycznego dla każdego produktu przed wprowadzeniem go do obrotu.

CZYM JEST WERYFIKACJA DOSSIER KOSMETYCZNEGO?

Weryfikacja dossier kosmetycznego polega na weryfikacji dokumentacji produktu kosmetycznego jaką musi posiadać producent przed wprowadzeniem danego produktu do obrotu.

Dokumentacja ta musi być aktualizowana w razie potrzeby i udostępniana właściwym organom nadzoru pod adresem osoby odpowiedzialnej podanym na etykiecie.

Dokumentacja ta powinna być przechowywane przez okres dziesięciu lat po wprowadzeniu do obrotu ostatniej partii produktu.

JAK MOŻEMY POMÓC?

Weryfikacja dossier kosmetycznego przeprowadzona przez TÜV SÜD, który jest światowym liderem w zakresie bezpieczeństwa produktu - daje producentowi faktyczne potwierdzenie, że usługa została wykonana profesjonalnie i na najwyższym poziomie przez ekspertów, którzy posiadają wieloletnie.

Doświadczenie i wysokie kwalifikacje ekspertów TÜV SÜD pozwala mieć pewność, że przeprowadzona usługa zostanie wykonana profesjonalnie i na najwyższym poziomie. doświadczenie w branży.

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację