Weryfikacja etykiet kosmetyków i chemii gospodarczej

Wymagania prawne zarówno w obszarze chemii gospodarczej jak również produktów kosmetycznych ulegają ciągłym zmianom, które producentom – zajętym wieloma innymi równie ważnymi sprawami – mogą umknąć. Od 1 czerwca 2015r. w całej Unii Europejskiej obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu europejskiego  nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, nakłada na przedsiębiorców produkujących, importujących i stosujących chemikalia obowiązek wprowadzenia zmian w treści obecnych etykiet.

Eksperci TÜV SÜD śledzą zmiany na bieżąco zmiany w wymaganiach prawnych, żeby móc w rzetelny i profesjonalny sposób służyć Państwu wsparciem podczas weryfikacji etykiety produktu wprowadzanego na rynek.

Jak możemy pomóc?

TÜV SÜD posiada wyspecjalizowaną kadrę ekspertów, którzy zweryfikują zarówno etykietę produktu chemii gospodarczej jak i kosmetyku, opierając się na wymaganiach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i  pakowania substancji i mieszanin, oraz na przepisach krajowych.

Dodatkowa niezależna weryfikacja zapewni, że wszystkie istotne zmiany zostaną wprowadzone do znakowania produktu.

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ TÜV SÜD?

Doświadczenie i wysokie kwalifikacje ekspertów TÜV SÜD pozwala mieć pewność, że przeprowadzona weryfikacja zostanie wykonana profesjonalnie i na najwyższym poziomie.

 

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację