Ocena Bezpieczeństwa Produktu

Artykuł 10 Rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 nakłada na producentów kosmetyków wymóg sporządzenia Oceny Bezpieczeństwa, wystawioną przez Safety Assessora,  dla każdego produktu przed wprowadzeniem go do obrotu.

CZYM JEST OCENA BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU?

Żaden produkt kosmetyczny nie może zostać wprowadzony do obrotu bez Oceny Bezpieczeństwa gotowego produktu wykonywanej przez Safety Assesora posiadającego odpowiednie kwalifikacje określone w Rozporządzenia (WE) nr 1223/2009.

JAK MOŻEMY POMÓC?

TÜV SÜD posiada wykwalifikowanych ekspertów, którzy przygotowują dla Twojej firmy Ocenę Bezpieczeństwa twojego produktu kosmetycznego zgodnie z Decyzją wykonawczą Komisji z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie wytycznych dotyczących załącznika I do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009  z dnia 30 listopada 2009 roku dotyczącego produktów kosmetycznych.

 

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację