ISO 22716

Wymagania dobrych praktyk produkcyjnych w branży kosmetycznej wg ISO 22716:2007

Cel szkolenia:

Zapoznanie z wymaganiami normy ISO 22716:2007 oraz ich interpretacją.

Profil uczestnika:

Szefowie, właściciele i kierownicy firm produkcyjnych, pracownicy działów jakości firm kosmetycznych, osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

Program szkolenia:

  • wymagania prawne wytwarzania produktów kosmetycznych;
  • norma ISO 22716:2007 w strukturach systemów zarządzania;
  • omówienie wymagań normy ISO 22716:2007;
  • dokumentacja systemu;
  • integracja systemów zarządzania;
  • certyfikacja ISO 22716:2007.

Metodyka szkolenia:

Szkolenie ma charakter wykładowo-dyskusyjny. Szkolenie prowadzi certyfikowany trener TÜV SÜD Polska.

Czas trwania:

8 godzin lekcyjnych.

Zakończenie szkolenia:

Szkolenie kończy się uzyskaniem zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu wydanym przez TÜV SÜD Polska.

Cena szkolenia:

  • 649 PLN netto
  • 599 PLN netto dla płatników TÜV SÜD Polska*

Cena dla płatników: cena dla klientów posiadających certyfikat TÜV SÜD i osób / firm, które uczestniczyły już w szkoleniach.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, zaświadczenie.

Uwaga: Szkolenie dostępne tylko w formie on-line.


Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację