Wymagania prawne dla kosmetyków wprowadzonych do obrotu na rynki poza UE

Cel szkolenia:

Podstawy prawne i wymagania w zakresie wprowadzania do obrotu produktów kosmetycznych w krajach poza UE.

Profil uczestnika:

Szefowie, właściciele i kierownicy firm produkcyjnych, pracownicy działów jakości firm kosmetycznych, osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

Program szkolenia:

 • różnice w definicji „produktu kosmetycznego” w wybranych krajach poza UE;
 • wymagania prawne dla produktu kosmetycznego na rynek:
  • Arabii Saudyjskiej, Kuwejtu, Iraku - proces rejestracji i certyfikacji wysyłki,
  • Iranu: wymagania prawne dla produktu i obszaru produkcji,
  • Japonii i Korei Południowej,
  • Chin,
  • krajów ASEAN (Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo – Wschodniej, m.in. Filipiny, Indonezja, Tajlandia, Wietnam) oraz Australii.
 • dyskusja z uczestnikami.

Metodyka szkolenia:

Szkolenie ma charakter wykładowo-dyskusyjny. Szkolenie prowadzi certyfikowany trener TÜV SÜD Polska.

Czas trwania:

8 godzin lekcyjnych.

Zakończenie szkolenia:

Szkolenie kończy się uzyskaniem zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu wydanym przez TÜV SÜD Polska.

Cena szkolenia:

Szkolenie stacjonarne:

 • 629 PLN netto
 • 579 PLN netto dla płatników TÜV SÜD Polska*

Szkolenie on-line:

 • 529 PLN netto
 • 499 PLN netto dla płatników TÜV SÜD Polska*

Cena dla płatników: cena dla klientów posiadających certyfikat TÜV SÜD i osób / firm, które uczestniczyły już w szkoleniach.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat. Przerwy kawowe oraz lunch w przypadku szkolenia stacjonarnego.

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację