Chọn quốc gia khác

//Chọn quốc gia

Danh sách dịch vụ chăm sóc sức khỏe và thiết bị y tế

Nhanh chóng được thị trường thiết bị y tế chấp thuận

Trong hơn 30 năm qua, TÜV SÜD đã cung cấp các giải pháp tiếp cận thị trường và quan hệ hợp tác chuyên môn cho các nhà sản xuất và nhà cung ứng thiết bị y tế, cũng như thiết bị chẩn đoán in vitro. Các dịch vụ của chúng tôi kiểm định sản phẩm của doanh nghiệp, đảm bảo thiết bị y tế được chấp nhận và phê duyệt lưu hành trên thị trường.

Chúng tôi có kiến thức chuyên sâu về thiết bị y tế và thị trường IVD. Bên cạnh đó, đội ngũ tận tâm gồm hơn 700 chuyên gia, kỹ sư và bác sĩ của chúng tôi sẽ tiến hành thẩm định xuyên suốt toàn bộ vòng đời sản phẩm của doanh nghiệp. Chúng tôi là công ty toàn cầu, đa ngôn ngữ và có các chuyên gia ở tất cả các thị trường lớn, luôn sẵn sàng tư vấn tận tình, phù hợp với bối cảnh để đảm bảo thiết bị y tế của doanh nghiệp được phê duyệt và chấp nhận lưu hành. Đọc thêm về các dịch vụ thử nghiệm thiết bị y tế và thiết bị IVD của chúng tôi dưới đây.

Bước tiếp theo

Chọn vị trí

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa