Dịch vụ lâm sàng

Định hướng các yêu cầu lâm sàng cho thiết bị y tế của doanh nghiệp

Định hướng các yêu cầu lâm sàng cho thiết bị y tế của doanh nghiệp

Các chuyên gia tại Trung tâm tối ưu hóa về lâm sàng của TÜV SÜD có kinh nghiệm và chuyên môn để hiểu nhu cầu của doanh nghiệp và khách hàng của doanh nghiệp về các thiết bị y tế an toàn cũng như sự an toàn của bệnh nhân. Đội ngũ bác sĩ nội bộ của chúng tôi có hơn 30 năm kinh nghiệm xem xét tự nguyện các đánh giá lâm sàng cho khách hàng.

Nhận thức được rằng áp lực thị trường đòi hỏi tiến độ nhanh chóng nên các nhà khoa học, giáo sư và bác sĩ của chúng tôi sẽ làm việc hiệu quả để thẩm định đánh giá của doanh nghiệp về dữ liệu lâm sàng trên cơ sở các nghiên cứu lâm sàng đáp ứng nhu cầu thị trường và yêu cầu pháp lý. Thông qua việc đánh giá tỷ lệ lợi ích/rủi ro của một thiết bị nhất định, chúng tôi hiểu được các tác dụng phụ có thể xảy ra, công nghệ điều trị và bằng chứng về dữ liệu.

Bước tiếp theo

Chọn vị trí