Chứng nhận & phê duyệt lưu hành thiết bị y tế trên thị trường

Chứng nhận, phê duyệt lưu hành thiết bị y tế trên thị trường

Tự tin về thiết bị y tế được phê duyệt lưu hành trên thị trường

Tự tin về thiết bị y tế được phê duyệt lưu hành trên thị trường

Thị trường thiết bị y tế toàn cầu chịu sự chi phối từ nhiều quy định quốc gia, quốc tế và các tiêu chuẩn chứng nhận thiết bị y tế. Những yêu cầu luật định này rất phức tạp và khác nhau giữa các khu vực, làm cho các sản phẩm của doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc xin phê duyệt lưu hành thiết bị y tế tại thị trường mục tiêu.

TÜV SÜD có kiến thức và kinh nghiệm chuyên sâu về các tiêu chuẩn chứng nhận thiết bị y tế trên toàn cầu, qua đó có khả năng tư vấn và hướng dẫn để đảm bảo thiết bị của doanh nghiệp được phê duyệt y tế tại các thị trường quan trọng trên toàn cầu. Để biết thêm thông tin, hãy đọc hướng dẫn tiếp cận thị trường dành cho thiết bị y tế của TÜV SÜD qua các liên kết dưới đây.

 

KHÁM PHÁ

The Future of Healthcare
Câu chuyện

Tương lai của ngành chăm sóc sức khỏe

Khắc phục các nguy cơ trong ngành chăm sóc sức khỏe siêu kết nối

Tìm hiểu thêm

CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN

Bước tiếp theo

Chọn vị trí