tlac a media

Svetový deň BOZP 28. 4. 2023

Bezpečné a zdravé pracovné prostredie je základnou zásadou v každej práci.

Svetový deň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) bol vyhlásený v roku 2003 Medzinárodnou organizáciou práce. 28. apríl je dňem osvety vo veci závažnosti problémov pracovných úrazov a chorôb z povolania a tiež dňom zachovania spomienky na na tých, ktorí zahynuli alebo boli zranení pri výkone práce. Pri práci je potrebné myslieť na ochranu zdravia každý deň.

Téma pre rok 2023, ktorá sa bude zdôrazňovať je bezpečné a zdravé pracovné prostredie ako základná zásada a právo pri práci. Pozrite si výber produktov, ktoré môžu zvýšiť bezpečnosť práce aj u vás! Ako prispieť k zaisteniu bezpečného a zdravého pracovného prostredia? Napríklad splnením podmienok pre certifikáciu podľa normy ISO 450001. Norma ISO 45001 je medzinárodnou normou pre systémy riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (OHSMS).

Cieľom je zlepšiť bezpečnosť a zdravie zamestnancov a ďalších pracovníkov. Aplikovaním takého systému managementu musí organizácia vhodnými prostriedkami vytvárať bezpečné pracovisko pomocou prevencií pracovných úrazov, ochorení a smrteľných úrazov a aktívne zlepšovať výkonnosť BOZP. Norma je aplikovateľná vo všetkých společnostiach nezávisle na odbore činnosti a veľkosti firmy.

Jej dvoma hlavnými cieľmi sú:

  • poskytovať organizácii rámec pre riadenie rizík a príležitostí na predchádzanie pracovným úrazom a zhoršenia zdravia pracovníkov s cieľom zlepšiť a poskytnúť bezpečné a zdravé pracovisko a chrániť pracovníkov na všetkých úrovniach v rámci organizáciee,
  • sledovať novely všetkých často sa meniacich legislatívnych a iných predpisov týkajúcich sa BOZP a ich dodržiavanie.

Prečítajte si viac o certifikácii ISO 45001.

Získajte viac

Vybrať lokalitu