Svetové ekonomické fórum: Formovanie budúcnosti pokročilej výroby a produkcie

Urýchlenie transformácie výroby prostredníctvom indexu pripravenosti na inteligentný priemysel (SIRI)

Urýchlenie transformácie výroby prostredníctvom indexu pripravenosti na inteligentný priemysel (SIRI)

Svetové ekonomické fórum (WEF) a Rada pre ekonomický rozvoj Singapuru (EDB) sa spoločne so spoločnosťami McKinsey, Siemens a TÜV SÜD pustili do projektu šírenia globálneho prijatia indexu pripravenosti na inteligentný priemysel (Smart Industry Readiness Index - SIRI) ako medzinárodne uznávaného rámca pomoci výrobnej komunite, ktorý urýchli digitálnu transformáciu globálnym prijatím Priemyslu 4.0 (P4.0).

čo je cieľom iniciatívy?

Cieľom je vytvoriť jednotný štandardizovaný rámec pre výrobcov na celom svete k hodnoteniu a porovnávaniu výrobných zariadení, aby tak mohli začať, škálovať a udržiavať svoju transformáciu P4.0. Aby sa rozšírilo celosvetové prijatie indexu SIRI, zaviazali sa spoločnosti McKinsey, Siemens a TÜV SÜD vykonať certifikovanými hodnotiteľmi SIRI v roku 2021 celkovo 1 000 hodnotení indexu SIRI.

Aké sú výzvy prijatia P4.0?

Z našich skúseností a analýz trhu sa väčšina spoločností snaží začať a škálovať systematickú transformáciu z dôvodov:

  • obmedzeného chápania technológie a prostredia dodávateľa;
  • nedostatku personálu, zručností a znalostí.

Ako môže index SIRI podporiť priemysel?

Index SIRI umožňuje výrobným spoločnostiam využiť platformu P4.0 prostredníctvom efektívneho zahájenia procesu, technológie a organizácie transformácie P4.0 za využitia

  • Budovanie znalostí a stanovenie špecifickej interpretácie kľúčových princípov, konceptov a technológií P4.0
  • Pochopenie pripravenosti podniku na P4.0 a spôsobu, ako sa štruktúrovane a systematicky zlepšovať
  • Zvyšovanie odhodlania zamestnancov k zmene

Ako SIRI funguje?

SIRI zahŕňa dvojdňový workshop s tímom vedenia podniku.

  • Prvý deň sa skladá z úvodu k P4.0 a posúdenia príslušného podniku podľa 16 dimenzií SIRI (hodnotiaci matice).
  • Druhý deň zahŕňa stanovenie priorít KPI podniku a identifikáciu prioritných oblastí.

Zlepšenie týchto prioritných oblastí má na výkonnosť podniku najväčší dopad. Workshop vedie certifikovaný hodnotiteľ SIRI a jeden asistent.

K čomu je potrebný štandardizovaný rámec P4.0?

  • SIRI zavádza spoločnú reč medzi rôznymi zúčastnenými stranami, spoločnosťami a krajinami, a uľahčuje tak komunikáciu prostredníctvom stanovenia spoločnej terminológie a identifikácie spoločných cieľov - čo je predpoklad pre transformáciu P4.0 v globálnom hodnotovom reťazci.
  • Porovnanie P4.0 musí byť založené na globálnom štandarde a pomáha spoločnostiam lepšie porozumieť prostrediu P4.0. Porovnaním v rámci svojho odvetvia, ale aj s inými odvetviami, sa spoločnosti inšpirujú, aby sa učili od ostatných.
  • Medzinárodný rámec, ktorý je akceptovaný globálnou výrobnou komunitou, dáva jednotlivým spoločnostiam, vládnym agentúram a priemyselným združeniam požadovanú dôveru na použitie indexu SIRI ako strategického nástroja na zahájenie a rozšírenie digitálnej transformácie.

Ak chcete začať transformáciu Priemyslu 4.0 a implementovať index SIRI vo vašej organizácii, tu sa dozviete viac.


Získajte viac

Vybrať lokalitu