Urýchlite svoju transformáciu na Priemysel 4.0

Index pripravenosti na Priemysel 4.0: Smart Industry Readiness Index (SIRI)

Index pripravenosti na Priemysel 4.0: Smart Industry Readiness Index (SIRI)

Čo je priemysel 4.0 alebo inými slovami priemyselný internet vecí (IIOT)?

 

Priemysel 4.0, bežne známy ako priemyselný internet vecí (IIoT), popisuje použitie technológií internetu vecí v priemyselných procesoch a výrobe. Implementáciou riešenia / koncepcií súvisiacich s veľkými dátami, strojovým učením, digitálnym dvojčaťom, umelou inteligenciou, prediktívnou analýzou atď., sa výrobcovia snažia dosiahnuť optimálnej úrovne odozvy, prispôsobivosti a plne prepojených procesov inteligentnej továrne.

 

Medzi kľúčové koncepcie patrí konvergencia kyber-fyzikálnych systémov s príchodom informačných technológií (IT) a operačných technológií (OT), ako je analýza dát, robotika a bezdrôtová komunikácia. Výsledkom je vznik inteligentných a autonómnych sietí, ktoré sú schopné vzájomnej komunikácie a interakcie, a centralizovaných systémov riadenia továrne, ktoré v stále väčšej miere vedú k decentralizovanému rozhodovaniu.

 

Ak chcete začať transformáciu, index pripravenosti na inteligentný priemysel (SIRI) je diagnostickým nástrojom, ktorý môžu spoločnosti využiť k lepšiemu pochopeniu základných aspektov koncepcie Priemyslu 4.0 i IIoT a taktiež k vyhodnoteniu aktuálneho stavu svojich zariadení. Ponúka pragmatickú analýzu naprieč tromi základnými stavebnými kameňmi Priemyslu 4.0, ktorými sú postupy, technológie a organizácie.

 

Index pripravenosti na inteligentný priemysel bol pôvodne vyvinutý v rámci partnerstva medzi TÜV SÜD a Singapurskou radou pre ekonomický rozvoj. Je založený na rámci referenčného architektonického modelu Industrie 4.0 (RAMI 4.0) a bol dôkladne overený poradným zborom akademických a priemyselných odborníkov. Aby bol tento nástroj ľahko použiteľný, došlo k použitiu indexu u spoločností a ich zamestnancov v rámci rôznych výrobných odvetví (napr. chemický, biomedicínsky, elektronický, letecký a kozmický priemysel) a naprieč všetkými veľkosťami podnikov, vrátane malých a stredných podnikov (MSP).

 

Prečo je index pripravenosti na inteligentný priemysel tak dôležitý pre vaše podnikanie?

 

Mnoho výrobcov poskytuje spätnú väzbu, že o Priemyslu 4.0 sa veľmi často v literatúre hovorí široko a veľmi všeobecne. Okrem toho sa s Priemyslom 4.0 spájajú výrazy odborného slangu a nová prevzaté slová. Preto je potrebné zaistiť všeobecné porozumenie Priemyslu 4.0 rozložením jeho koncepcií na stráviteľné hlavné stavebné kamene a poskytnúť spoločnostiam jasný opis konkrétnych výhod.

 

Prvým krokom pre podnikanie s výhľadom na použitie Priemyslu 4.0 je určiť, ktoré aspekty sa musia vyriešiť, aby mohol byť využitý plný potenciál prechodu. Proces posúdenia indexu pripravenosti na inteligentný priemysel poskytuje cenné porozumenie kritickým oblastiam a zásadné pohľady na stav jednotlivých zariadení voči týmto faktorom. To umožňuje výrobným spoločnostiam vykonať cielenú migráciu krok za krokom, a vytvoriť tak hmatateľnú hodnotu pre podnikanie.

 

Aké služby v oblasti Priemyslu 4.0 ponúka TÜV SÜD?

 

Naši odborníci používajú indexový rámec na vyhodnotenie vašej zrelosti na prechod k Priemyslu 4.0 z hľadiska technológií, postupov a organizačnej kultúry. Náš prístup je spoľahlivý z hľadiska teórie i praktického využitia a je ľahko použiteľný pre akúkoľvek organizáciu - bez ohľadu na veľkosť alebo odvetvie. K dnešnému dňu spoločnosť TÜV SÜD dokončila stovky hodnotení u nadnárodných spoločností a malých aj stredných podnikov vo všetkých priemyselných odvetviach.

Posúdenie indexu vykonáva TÜV SÜD a prebieha počas dvoch poldenných seminárov. Pred seminárom naplánuje TÜV SÜD krátky hovor a poskytne materiály pre predbežné štúdium vrátane informácií o Priemysle 4.0 a výhodách, ktoré by spoločnosti mohol priniesť. Počas prvého seminára TÜV SÜD objasní princípy posúdenia, vysvetlí cieľ jednotlivých oblastí a pomôže spoločnosti vykonať vlastné hodnotenie v 16 oblastiach. Po prvom seminári naplánuje TÜV SÜD druhý seminár, ktorý pomôže vašej spoločnosti identifikovať iniciatívy a projekty s veľkým dopadom, na ktorých bude možné začať pracovať.

 

Prečo si pre prípravu vašej spoločnosti na Priemysel 4.0 vybrať TÜV SÜD?

 

Vďaka rozsiahlym znalostiam priemyselných technológií a optimalizácia procesov TÜV SÜD zaistí, aby spoločnosti zaujali komplexný pohľad pri hodnotení všetkých oblastí svojho podnikania. To im pomáha vyhnúť sa pasci v podobe prijatia čisto technologického zamerania, kde sú často prehliadané zásadné oblasti, ako je návrh postupov a vývoj pracovnej sily.


Prehľad benefitov

  • Zaveďte všeobecné porozumenie Priemyslu 4.0 - rozložte jeho koncepciou na stráviteľné hlavné stavebné kamene a poskytnite jasný opis konkrétnych výhod.

  • Začnite transformáciu s veľkým dopadom - porozumejte súčasnému stavu aktuálnych postupov, systémov a štruktúr.

  • Uvedomte si všetky výhody Priemyslu 4.0 - migrujte cielene a postupne a pretransformuje koncepcie do skutočnej obchodnej hodnoty.


Získajte viac

Vybrať lokalitu