Spoločnosť

Záväzok voči spoločnosti

Budovanie udržateľnej spoločnosti

Budovanie udržateľnej spoločnosti

Propagáciou a realizáciou charitatívnych projektov významne podporujeme riešenia spoločenských problémov a prispievame k všeobecnému dobru.  


 

Spoločenský záväzok TÜV SÜD

 

Spoločenská potreba zavádzať nové technológie bezpečným a účinným spôsobom viedla v roku 1866 k založeniu dnešného TÜV SÜD. Zostali sme verní sľubu, ktorý sme dali pred viac ako 150 rokmi: umožniť pokrok prostredníctvom ochrany ľudí, životného prostredia a majetku pred rizikami súvisiacimi s technológiami. Vždy sme sa zameriavali na interakciu technológie a ľudstva ako celku.  

Našim cieľom je zachovať si rolu spoľahlivého partnera pre našich zákazníkov a spoločnosť aj do budúcna a zaoberať sa témami budúcnosti, ako je dekarbonizácia, obehové hospodárstvo a zavádzanie zodpovedných obchodných praktík vo fyzickom a digitálnom svete. 

Okrem toho sa ako firma snažíme hrať proaktívnu rolu v udržateľnom rozvoji našej spoločnosti mnohými formami angažovanosti, od darov a spolupráce až po projekty z vlastnej iniciatívy. Zaoberáme sa hlavne rozsiahlymi aktivitami podporujúcimi technické a prírodovedné vzdelávanie mladých ľudí so zameraním na príležitosti a výzvy digitalizácie a na rovnaké príležitosti.

 

 

firemná spoločenská angažovanosť

 

Poskytujeme rozsiahle finančné prostriedky na vzdelávacie a školiace aktivity v oblasti techniky a vedy a podporujeme iniciatívy určené na zlepšenie bezpečnosti a zabezpečenie a minimalizáciu rizík. V roku 2021 investovala TÜV SÜD AG a jej členské spoločnosti približne 1,1 mil. EUR do firemnej spoločenskej angažovanosti. Táto čiastka zahŕňa dary a príspevky pre neziskové organizácie a tiež dividend, ktorý umožňuje Nadácii TÜV SÜD realizovať jej projekty. V roku 2021 predstavovali finančné investície do tejto firemnej spoločenskej angažovanosti približne 0,7 percenta ročného čistého zisku Skupiny TÜV SÜD. 

Všetky dary a finančné prostriedky spoločnosti od Skupiny TÜV SÜD sú systematicky evidované a transparentne zhrnuté v každoročne vydávanej správe. Uplatňujeme politiku prideľovania darov, aby sme zaistili, že realizácia našich aktivít v oblasti spoločenskej angažovanosti bude efektívne koordinovaná a v súlade s právnymi predpismi. Ustanovenia zahŕňajú neprípustnosť darov zo strany TÜV SÜD politikom, politickým stranám alebo organizáciám. 

V roku 2021 sme taktiež poskytli finančnú pomoc oblastiam postihnutým katastrofou: po živelných záplavách v Nemecku v polovici roku 2021, ktoré postihli predovšetkým oblasti v Porýní-Falci a Severnom Porýní – Vestfálsku; pomoc sme poskytli regionálnym humanitárnym organizáciám a iniciatívam. 

V pandemickom roku 2021 sme zosilnili podporu iniciatív pre zlepšenie života chorých ľudí, projektov pre ľudí v núdzi a dobrovoľnícke práce. Hlavne poskytujeme rozsiahle finančné prostriedky na vzdelávacie a školiace aktivity v oblasti techniky a vedy a podporujeme iniciatívy zamerané na zlepšenie bezpečnosti a zaistenie a minimalizácie rizík. V tejto oblasti môžeme čerpať zo spontánnej iniciatívy našich zamestnancov po celom svete, ktorí podporujú charitatívne kampane a darcovstvo. 

 

 

záväzok podpory SDGS – pre nás, našich zákazníkov a spločnosť

 

Spoločnosť TÜV SÜD sa zaviazala k plneniu 17 cieľov udržateľného rozvoja (SDG) OSN a stále viac ich uplatňuje ako vodítko pre svoje vlastné aktivity. TÜV SÜD zároveň svojimi službami podporuje spoločnosti všetkých veľkostí a vo všetkých oblastiach priemyslu a podnikania a pomáha im dosiahnuť ciele v oblasti udržateľnosti. Naše služby pomáhajú navrhovať technológie, ktoré sú bezpečné a trvalé. Podporujeme aj spoločnosti a organizácie v efektívnom dosahovaní cieľov v oblasti udržateľnosti a poskytovaní vierohodných dôkazov o ich úspechoch. Pre viac informácií o našich službách a SDG kliknite tu.

 

 

nadácia TÜV SÜD

 

Nadácia TÜV SÜD je jedným z dvoch vlastníkov TÜV SÜD AG. Cez aktivity tejto nadácie sa financuje množstvo projektov po celom Nemecku, ktoré sa zameriavajú na vzdelávanie a školenie mladých ľudí v predmetoch STEM (veda, technika, strojárenstvo, matematika). 

Rozsah tohto projektového financovania v roku 2021 zahŕňal projekty základných a stredných škôl, aktivity v oblasti technického a komerčného vzdelávania, podporu nových metód prípravy odborných učiteľov, študentov a hosťujúcich profesorov na nemeckých univerzitách pre vedcov s medzinárodnou reputáciou. Nadácia TÜV SÜD v roku 2021 financovala približne 20 celonemeckých projektov a tento rok na projekty vyčlenila viac ako 1 milión EUR. 

Od svojho založenia v novembri 2009 investovala Nadácie TÜV SÜD do svojich projektov približne 4,5 milióna EUR. Väčšina finančných prostriedkov nadácie pochádza z dividend od TÜV SÜD AG a darov od spoločností zo Skupiny TÜV SÜD, a predstavujú tak časť ziskov týchto organizácií.

Získajte viac

Vybrať lokalitu