Inžinierske systémy

Inžinierske systémy pre riadenie procesov

Pridávame hodnotu vášmu procesu v každom kroku

Pridávame hodnotu vášmu procesu v každom kroku

Pre efektívnu prevádzku potrebujete zabezpečiť minimálne narušovanie spôsobené odstávkou zariadenia a nízke náklady na údržbu. Je potrebné, aby zariadenia a súčasti spĺňali národné a medzinárodné regulačné normy a boli pravidelne kontrolované.

TÜV SÜD ponúka rad služieb pre prevádzkovateľa strojov a zariadení. Medzi naše služby patria pravidelné kontroly strojov a zariadení, ako sú tlakové nádoby, parné kotle a nádrže, analýza porúch, analýzy rizík a vzdelávanie.


Naše správy a certifikáty akceptujú miestne i medzinárodné orgány. Vďaka našim dlhoročným skúsenostiam a intenzívnej spolupráci na príprave technických smerníc a noriem máme aktuálne informácie o vývoji národných a medzinárodných predpisov.


 

Prehľad našich služieb

 • Nezávislé overovanie

  Konzultanti z TÜV SÜD vám pomôžu pri plnení cieľov vašej spoločnosti alebo vás povedú k získaniu zvolenej certifikácie.

  • Analýza porúch
  • Analýza nebezpečenstiev a rizík
 • Testovanie

  TÜV SÜD vykonáva testovanie strojov (predovšetkým na základe vývojovej dokumentácie) a miestne hodnotenie (audity, inšpekcie) a spracováva technické správy.

  • Environmentálne simulácie
  • Vysoko zrýchlené skúšky životnosti (Highly Accelerated Life Tests (HALT / HASS))
  • Úschova zdrojových kódov
  • Testovanie kvality a výkonu
  • Hodnotenie SEMI
  • Testovanie elektrických snímacích ochranných zariadení (ESPE)
  • Testovanie káblov
  • Testovanie rozvádzačov
  • Testovanie príslušenstva
  • Hodnotenie PUWER
  • Hodnotenie SEMI S2
  • Testovanie materiálov
 • Certifikácia a inšpekcia

  Ako nezávislý externý certifikačný orgán vám môžeme poskytnúť základy pre vybudovanie ochrany pred zodpovednosťou za chybné výrobky a súčasne zabezpečiť dôveru vo vaše výrobky prostredníctvom certifikovaných schválení.

  • Certifikačná značka TÜV SÜD
  • Označenie CE
  • Značka štátnych skúšobní
  • Smernica ATEX
  • Terénne inšpekcie pre USA a špeciálne inšpekcie pre Kanadu
  • Medzinárodný certifikačný systém IECEx
  • Kontrola vybavenia a súčastí
  • ISO 9001 - systém riadenia kvality
  • ISO 14001 - systém environmentálneho manažérstva
  • ISO 27001 - systém manažérstva bezpečnosti informácií
  • ISO 50001 - systém energetického manažérstva
 • Vzdelávanie

  Ponúkame certifikované vzdelávacie programy v oblasti riadenia kvality, technických zručností a techník riadenia, vrátane:

  Školenia bezpečnosti
  • Normy EN - mechanické
  • Normy EN - elektro
  • Označenie CE
  • PUWER 98
  • Školenie na integritu ovládacích prvkov
  • Smernica pre tlakové zariadenia
  • Bezpečnosť strojových zariadení
  Riadenie kvality
  • Kontrola kvality (Kaizen, 5S, Six Sigma)
  • Školenie pre interných audítorov a vedúcich audítorov
  • Povedomie o kvalite
  • Školenie pre zriadenie laboratória, napríklad ISO 17025
  • Testovanie a inšpekcia pre zamestnancov
  • Nové normy a legislatíva
  Techniky riadenia
  • Lean management (štíhle riadenie), time management (riadenie času), komunikačné zručnosti a behaviorálne programy
  • Programy pre spotrebiteľa
  • Prispôsobené školenie podľa vašich potrieb

 

prínosy pre vás

 • Získate konkurenčnú výhodu.
 • TÜV SÜD má národných a medzinárodných expertov na všetkých kľúčových trhoch po celom svete.
 • Pomáhame vám minimalizovať obchodné riziká a náklady.
 • S TÜV SÜD obdržíte certifikačnú značku a certifikát od medzinárodne uznávanrj nezávislrj skúšobne potvrdzujúci bezpečnosť vášho stroja alebo zariadenia.
 • Môžete dosiahnuť rýchlejšie uvedenie na trh.

Získajte viac

Vybrať lokalitu