Dodávatelia a inštalačné firmy

Dodávatelia a inštalačné firmy

Získajte kontrolu nad svojimi dodávateľmi

Získajte kontrolu nad svojimi dodávateľmi

V dôsledku rastúceho tlaku na náklady a zvyšujúcich sa požiadaviek je na vzostupe outsourcing nových dodávateľov, a to ako miestnych alebo medzinárodných. Kľúčom je sledovanie vašich projektov: musíte predsa zabezpečiť vysokú kvalitu, krátke dodacie lehoty a spoľahlivosť.

Ak si za partnera zvolíte TÜV SÜD, naši odborníci vám pomôžu držať krok so všetkými zmenami celosvetových priemyselných predpisov, s trendmi a technologickým pokrokom. To vám pomôže zaistiť, aby vám vaši partneri, dodávatelia a inštalačné firmy vždy poskytovali prvotriedne, cenovo efektívne a bezrizikové služby.

Ponúkame širokú škálu inšpekčných, certifikačných, technických služieb a služieb pre výrobné a priemyselné stroje. Môžeme vám pomôcť efektívne riadiť vašich projektových partnerov dodávajúcich výrobné a priemyselné stroje, rovnako ako dodávateľov a inštalačné firmy. Dokážeme zabezpečiť, že vaše systémy a procesy zostanú bezpečné, spoľahlivé a v súlade s miestnymi alebo medzinárodnými normami.


Vieme, ako sú dôležité bezpečné, účinné a efektívne systémy a procesy. Veríme, že prvoradá je bezproblémová prevádzka a integrácia s výrobcami, dodávateľmi a inštalačnými firmami.


Prehľad našich služieb

 • Nezávislé overovanie

  Konzultanti z TÜV SÜD vám pomôžu pri plnení cieľov vašej spoločnosti alebo vás povedú k získaniu zvolenej certifikácie.

  • Analýza porúch
  • Analýza nebezpečenstiev a rizík
 • Testovanie

  TÜV SÜD vykonáva testovanie strojov (predovšetkým na základe vývojovej dokumentácie) a miestne hodnotenie (audity, inšpekcie) a spracováva technické správy.

  • Environmentálne simulácie
  • Vysoko zrýchlené skúšky životnosti (Highly Accelerated Life Tests (HALT / HASS))
  • Úschova zdrojových kódov
  • Testovanie kvality a výkonu
  • Hodnotenie SEMI
  • Testovanie elektrických snímacích ochranných zariadení (ESPE)
  • Testovanie káblov
  • Testovanie rozvádzačov
  • Testovanie príslušenstva
  • Hodnotenie PUWER
  • Hodnotenie SEMI S2
  • Testovanie materiálov
 • Certifikácia a inšpekcia

  Ako nezávislý externý certifikačný orgán vám môžeme poskytnúť základy pre vybudovanie ochrany pred zodpovednosťou za chybné výrobky a súčasne zabezpečiť dôveru vo vaše výrobky prostredníctvom certifikovaných schválení.

  • Certifikačná značka TÜV SÜD
  • Označenie CE
  • Značka štátnych skúšobní
  • Smernica ATEX
  • Terénne inšpekcie pre USA a špeciálne inšpekcie pre Kanadu
  • Medzinárodný certifikačný systém IECEx
  • Kontrola vybavenia a súčastí
  • ISO 9001 - systém riadenia kvality
  • ISO 14001 - systém environmentálneho manažérstva
  • ISO 27001 - systém manažérstva bezpečnosti informácií
  • ISO 50001 - systém energetického manažérstva
 • Vzdelávanie

  Ponúkame certifikované vzdelávacie programy v oblasti riadenia kvality, technických zručností a techník riadenia, vrátane:

  Školenia bezpečnosti
  • Normy EN - mechanické
  • Normy EN - elektro
  • Označenie CE
  • PUWER 98
  • Školenie na integritu ovládacích prvkov
  • Smernica pre tlakové zariadenia
  • Bezpečnosť strojových zariadení
  Riadenie kvality
  • Kontrola kvality (Kaizen, 5S, Six Sigma)
  • Školenie pre interných audítorov a vedúcich audítorov
  • Povedomie o kvalite
  • Školenie pre zriadenie laboratória, napríklad ISO 17025
  • Testovanie a inšpekcia pre zamestnancov
  • Nové normy a legislatíva
  Techniky riadenia
  • Lean management (štíhle riadenie), time management (riadenie času), komunikačné zručnosti a behaviorálne programy
  • Programy pre spotrebiteľa
  • Prispôsobené školenie podľa vašich potrieb

 

prínosy pre vás

 • Získate konkurenčnú výhodu a zdôrazníte kľúčové aspekty kvality vášho vybavenia alebo strojného zariadenia ako charakteristické unikátne vlastnosti, ktoré podporia ich predaj.
 • Konáme ako skúsený a odborný partner.
 • Ponúkame odborovo špecifické know-how a medzinárodne uznávanú značku kvality.
 • S TÜV SÜD dostanete certifikát od uznávanej skúšobne potvrdzujúci bezpečnosť vášho stroja alebo zariadenia.
 • Sme autorizovaná osoba pre stavebné výrobky, ktoré spadajú do pôsobnosti smernice o stavebných výrobkoch (označenie CE).
 • Pomôžeme vám dosiahnuť spoľahlivú prevádzkovú efektivitu

Získajte viac

Vybrať lokalitu