Vodíková technológia a palivové články

Vodíková technológia a palivové články

Udržateľná bezpečnosť, účinnosť a kvalita pre energetický prechod

Udržateľná bezpečnosť, účinnosť a kvalita pre energetický prechod

Čo je systém palivových článkov a prečo je dôležitý?

Palivový článok možno opísať ako elektrochemický článok, ktorý premieňa chemickú energiu paliva (vodík) na elektrinu. Bezpečné, funkčné a účinné systémy palivových článkov a príslušná vodíková infraštruktúra, ako sú elektrolyzéry a čerpacie stanice vodíka (HRS), hrajú v úspešnom procese prechodu na udržateľnú energiu zásadnú úlohu. Škála dnešných prenosných a stacionárnych systémov palivových článkov siaha od aplikácií malého rozsahu v rozsahu wattov až po veľké terénne inštalácia a decentralizované prívody energie poskytujúce mnoho megawattov.


Prečo si pre systém palivocýh článkov vybrať TÜV SÜD?

Naši odborníci na systémy vodíkových a palivových článkov sprevádzajú vývoj nových technológií už mnoho rokov. Poskytovaním komplexných služieb podporujeme výrobcov, systémových integrátorov, vlastníkov a operátorov a pomáhame im premieňať inovatívne nápady na skutočnosť.

  

Naše služby

Skúšky a certifikácia

 • Skúšky bezpečnostného návrhu systémov a súčastí (napr. pomocou FEM)
 • Hodnotenie rizika alebo preskúmanie hodnotenia rizika (napr. FMEA, FTA, HAZOP, RAMS) za účelom identifikácie medzier v bezpečnosti
 • Homologizácia a certifikácia súčastí systémov so stlačeným plynom, systémov nádrží alebo vozidiel podľa medzinárodných noriem (vysokotlakové nádrže, nádrže na kvapalinu atď.)
 • Skúšky v akreditovaných laboratóriách: analýza materiálov, skúšky tlaku a tesnosti, skúšky životnosti, skúšky odolnosti a balistické skúšky a skúšky odolnosti proti horeniu
 • Kvalifikačné skúšky tlakových zariadení alebo príslušných meracích a regulačných systémov podľa národných a medzinárodných noriem
 • Posúdenie bezpečnostných funkcií (snímače, logika, akčné členy) na pozadí úrovní výkonu (PL) alebo úrovňou integrity bezpečnosti (SIL, ASIL) stanovených vo vyhodnotení rizík
 • Príprava protokolov o kontrole podľa nemeckého nariadenia o bezpečnosti práce ( "Betriebssicherheitsverordnung") pre regulačné schválenie a licencie (napr. pre čerpacie stanice vodíka)
 • Príprava špecifikácií, napr. pre konštrukciu súčastí a podzostáv súvisiacich s bezpečnosťou (zo strany výrobcov a vlastníkov)

Bezpečnostné školenie pre zamestnancov

 • Riešenie manipulácie s plynmi, ako je vodík, zemný plyn alebo kvapalný plyn, alebo manipulácia s kvapalinami, ako je metanol
 • Semináre a školenia ku kvalifikácii zamestnancov podľa nemeckého nariadenia o bezpečnosti práce (kvalifikované osoby)

Ďalšie oblasti podpory

 • Zodpovedanie otázok v oblasti konštrukcie súčasťou a podzostáv súvisiacich s bezpečnosťou (zo strany výrobcov a vlastníkov)
 • Pomoc s vypracovaním technickej dokumentácie (plány údržby a servisu, návody na použitie) a dokumentácie súvisiacej so schválením (napr. vyhodnotenie nebezpečenstiev a rizík, dokumenty o ochrane pred výbuchom, vyhodnotenie nebezpečenstvo)

 

Prehľad benefitov

 • Získajte prístup k prvotriednym odborným znalostiam: Naši odborníci majú dlhoročné skúsenosti v oblasti technológie palivových článkov a vodíka. Potom, čo sme do mnohých projektov prispeli naším procesným know-how v oblasti plynových sústav, ochrany proti výbuchu, elektrických systémov, riadenia rizík a spoľahlivosti, sme pomohli vytvoriť bezpečné systémy a plne ich prispôsobiť k prezentácii na trhu.
 • Zaistite súlad s právnymi predpismi: Aktívne sa zúčastňujeme prípravy technických smerníc a európskych noriem a máme dôkladné znalosti zákonných predpisov a súčasného stavu vedy a techniky.
 • Ušetrite čas získaním služieb z jedného zdroja: Ponúkame interdisciplinárny prístup, ktorý vám pomôže skrátiť dobu vývoja produktu.
 • Využite globálnu podporu: TÜV SÜD má medzinárodné zastúpenie - môžeme vás podporovať po celom svete, a tým vám uľahčiť prístup na trh.

Získajte viac

Vybrať lokalitu