stu tuv banner

Cenník služieb STK Bratislava Bory

prevádzka TÜV SÜD STK a KO Bratislava - Bory

prevádzka TÜV SÜD STK a KO Bratislava - Bory

 

cennik osobne vozidlo

Osobné vozidlo

 • Technická kontrola - Osobné vozidlo (do 3,5t), Dodávka (do 3,5t) (M1 do 3,5t, N1)
  Pravidelná technická kontrola 49,00 €
   Opakovaná technická kontrola (ak pravidelná TK bola absolvovaná v sieti STK TÜV SÜD)*  
   - ak súčasťou TK nie je kontrola brzdového zariadenia 5,00 €
   - ak súčasťou TK je aj kontrola brzdového zariadenia  25,00 €
  Opakovaná technická kontrola (ak pravidelná TK nebola absolvovaná v sieti STK TÜV SÜD)  35,00 €
  Administratívna technická kontrola 20,00 €
  Zvláštna technická kontrola v čiastočnom rozsahu 25,00 €
  Zvláštna technická kontrola v plnom rozsahu 40,00 €
  Príplatok k cene technickej kontroly pre elektromobil 15,00 €
  Predkontrola v čiastočnom rozsahu (brzdová sústava, osvetlenie) 15,00 €
  Predkontrola v plnom rozsahu / Kontrola technického stavu pred dovolenkou (dlhšou cestou) 35,00 €
  Vystavenie opisu protokolu 8,00 €
  TK+EK+KO 180,00 €
  * Platí pre nezmluvných partnerov.  
  Platnosť cenníka od 1. 3. 2024  Ceny sú uvedené s DPH.

 • Emisná kontrola - Osobné vozidlo (do 3,5t), Dodávka (do 3,5t) (M1 do 3,5t, N1)
  Pravidelná emisná kontrola 49,00 €
  Opakovaná emisná kontrola (ak pravidelná EK bola absolvovaná v sieti STK TÜV SÜD)  20,00 €
  Opakovaná emisná kontrola (ak pravidelná EK nebola absolvovaná v sieti STK TÜV SÜD) 35,00 €
  Administratívna emisná kontrola 20,00 €
  Zvláštna emisná kontrola v plnom rozsahu 35,00 €
  Príplatok k cene emisnej kontroly pre vozidlá s alternatívnym pohonom LPG, CNG/LNG, hybrid 10,00 €
  Predkontrola v čiastočnom rozsahu (meranie emisií) 15,00 €
  Predkontrola v plnom rozsahu 35,00 €
  Vystavenie opisu protokolu 8,00 €
  TK+EK+KO 180,00 €
  Platnosť cenníka od 1. 3. 2024   Ceny sú uvedené s DPH.

 • Kontrola originality - Osobné vozidlo (M1 do 3,5t)
  Kontrola originality osobné vozidlo 115,00 €
  Administratívna kontrola originality 115,00 €
  Evidenčná kontrola originality + ODO pas 40,00 €
  Opakovaná kontrola originality do 30 dní (M1) 60 % z ceny
  Kontrola identifikátorov do 10 minút (M1) 20,00 €
  Kontrola identifikátorov do 30 minút (M1) 60,00 €
  Odborný posudok o kontrole originality (M1) 8,00 €
  ODO pas (km) (M1) 10,00 €
  Výpis o poškodení vozidla (M1) 20,00 €
  Storno kontroly na žiadosť majiteľa do 30 minút (M1) 60 % z ceny
  Storno kontroly na žiadosť majiteľa nad 30 minút (M1) 100 % z ceny
  TK+EK+KO 180,00 €
  Umiestnenie a upevnenie (razenie) VIN / náhradného VIN + následná KO  189,00 €
  Platnosť cenníka od 1. 1. 2024   Ceny sú uvedené s DPH.

cennik motocykel

Motocykel | Štvorkolka

 • Technická kontrola - Motocykel, Štvorkolka
    L3e, L4e, L6e  L5e, L7e 
  Pravidelná technická kontrola (L) 32,00 € 40,00 €
  Opakovaná technická kontrola (L) (ak pravidelná TK bola absolvovaná v sieti STK TÜV SÜD) 5,00 € 5,00 €
  Opakovaná technická kontrola (L) 22,00 € 30,00 €
  Administratívna technická kontrola (L) 20,00 € 20,00 €
  Zvláštna technická kontrola v čiastočnom rozsahu (L) 25,00 € 30,00 €
  Zvláštna technická kontrola v plnom rozsahu (L) 30,00 € 35,00 €
  Predkontrola v plnom rozsahu (L) 25,00 € 30,00 €
  Vystavenie opisu protokolu (L) 8,00 € 8,00 €
  Platnosť cenníka od 1. 3. 2024    Ceny sú uvedené s DPH.  

 • Kontrola originality - Motocykel, Štvorkolka
  Kontrola originality motocykel (L) 100,00 €
  Administratívna kontrola originality (L) 100,00 €
  Evidenčná kontrola originality + ODO pas (L) 35,00 €
  Opakovaná kontrola originality do 30 dní (L) 60,00 €
  Kontrola identifikátorov do 10 minút (L) 20,00 €
  Kontrola identifikátorov do 30 minút (L) 60,00 €
  Odborný posudok o kontrole originality (L) 8,00 €
  ODO pas (km) (L) 10,00 €
  Výpis o poškodení vozidla (L) 20,00 €
  Storno kontroly na žiadosť majiteľa do 30 minút (L) 60,00 €
  Storno kontroly na žiadosť majiteľa nad 30 minút (L) 100,00 €
  Umiestnenie a upevnenie (razenie) VIN / náhradného VIN + následná KO  189,00 €
  Platnosť cenníka od 1. 1. 2024   Ceny sú uvedené s DPH.

cennik nakladne

Nákladné vozidlo | Autobus

 • Technická kontrola - Nákladné vozidlo a autobus (M1 nad 3,5t, M2, N2, M3, N3, T)
  Pravidelná technická kontrola 70,00 €
  Opakovaná technická kontrola (ak súčasťou TK nie je kontrola brzdového zariadenia) 30,00 €
  Opakovaná technická kontrola (ak súčasťou TK je aj kontrola brzdového zariadenia)

  50,00 €

  Administratívna technická kontrola 20,00 €
  Zvláštna technická kontrola v čiastočnom rozsahu 40,00 €
  Zvláštna technická kontrola v plnom rozsahu 60,00 €
  Predkontrola v plnom rozsahu 55,00 €
  Vystavenie opisu protokolu TK alebo EK 8,00 €
  Zaťažovanie vozidiel 30,00 €
  Platnosť cenníka od 1. 3. 2024  Ceny sú uvedené s DPH.

 • Emisná kontrola - Nákladné vozidlo a autobus (M1 nad 3,5t, M2, N2, M3, N3, T)
  Pravidelná emisná kontrola 50,00 €
  Opakovaná emisná kontrola 40,00 €
  Administratívna emisná kontrola 20,00 €
  Zvláštna emisná kontrola v plnom rozsahu 45,00 €
  Predkontrola v plnom rozsahu (N1) 35,00 €
  Vystavenie opisu protokolu 8,00 €
  Platnosť cenníka od 1. 1. 2024  Ceny sú uvedené s DPH.

 • Kontrola originality - Nákladné vozidlo (nad 3,5t), Autobus
  Kontrola originality nákladné vozidlo (N1) 120,00 €
  Administratívna kontrola originality (N1) 120,00 €
  Kontrola originality nákladné vozidlo (N2) 145,00 €
  Administratívna kontrola originality (N2) 145,00 €
  Kontrola originality nákladné vozidlo (N3, M1 nad 3,5t) 170,00 €
  Administratívna kontrola originality (N3, M1 nad 3,5t) 170,00 €
  Kontrola originality autobus (M2) 135,00 €
  Administratívna kontrola originality (M2) 135,00 €
  Kontrola originality autobus (M3) 175,00 €
  Administratívna kontrola originality (M3) 175,00 €
  Kontrola originality traktor (T) 165,00 €
  Administratívna kontrola originality (T) 165,00 €
  Kontrola originality pracovný stroj samohybný (PS) 175,00 €
  Administratívna kontrola originality (PS) 175,00 €
  Kontrola originality pracovný stroj nesený (PN) 125,00 €
  Administratívna kontrola originality (PN) 125,00 €
  Evidenčná kontrola originality + ODO pas (N1, M2, N2, M3, N3, T, PS, PN) 35,00 €
  Opakovaná kontrola originality do 30 dní (N1, M2, N2, M3, N3, T, PS, PN) 60 % z ceny
  Kontrola identifikátorov do 10 minút (N1, M2, N2, M3, N3, T, PS, PN) 20,00 €
  Kontrola identifikátorov do 30 minút (N1, M2, N2, M3, N3, T, PS, PN) 60,00 €
  Odborný posudok o kontrole originality (N1, M2, N2, M3, N3, T, PS, PN) 8,00 €
  ODO pas (km) (N1, M2, N2, M3, N3, T, PS, PN) 10,00 €
  Výpis o poškodení vozidla (N1, M2, N2, M3, N3, T, PS, PN) 20,00 €
  Storno kontroly na žiadosť majiteľa do 30 minút (N1, M2, N2, M3, N3, T, PS, PN) 60 % z ceny
  Storno kontroly na žiadosť majiteľa nad 30 minút (N1, M2, N2, M3, N3, T, PS, PN) 100 % z ceny
  Umiestnenie a upevnenie (razenie) VIN / náhradného VIN + následná KO (všetky kategórie) 

  189,00 €

  Platnosť cenníka od: 1. 1. 2024   Ceny sú uvedené s DPH

cennik pripojne

Prípojné vozidlo | Náves

 • Technická kontrola - Prípojné vozidlo, Náves
  Pravidelná technická kontrola (O2, R2) 35,00 €
  Opakovaná technická kontrola (O2, R2) (ak súčasťou TK nie je kontrola brzdového zariadenia) 5,00 €
  Opakovaná technická kontrola (O2, R2) (ak súčasťou TK je aj kontrola brzdového zariadenia)  25,00 €
  Administratívna technická kontrola (O2, R2) 20,00 €
  Zvláštna technická kontrola v čiastočnom rozsahu (O2, R2) 25,00 €
  Zvláštna technická kontrola v plnom rozsahu (O2, R2) 30,00 €
  Predkontrola v plnom rozsahu (O2, R2) 30,00 €
  Pravidelná technická kontrola (O3, O4, R3, R4) 40,00 €
  Opakovaná technická kontrola (O3, O4, R3, R4) (ak súčasťou kontroly je aj kontrola brzdového zariadenia) 30,00 €
  Opakovaná technická kontrola (O3, O4, R3, R4) (bez kontroly brzdového zariadenia)  20,00 €
  Administratívna technická kontrola (O3, O4, R3, R4) 20,00 €
  Zvláštna technická kontrola v čiastočnom rozsahu (O3, O4, R3, R4) 25,00 €
  Zvláštna technická kontrola v plnom rozsahu (O3, O4, R3, R4) 35,00 €
  Predkontrola v plnom rozsahu (O3, O4, R3, R4) 35,00 €
  Vystavenie opisu protokolu (O2, R2, O3, O4, R3, R4) 8,00 €
  Platnosť cenníka od 1. 3. 2024   Ceny sú uvedené s DPH.

 • Kontrola originality - Prípojné vozidlo, Náves
  Kontrola originality prípojné vozidlo (O1) 85,00 €
  Administratívna kontrola originality (O1) 85,00 €
  Kontrola originality prípojné vozidlo (O2) 95,00 €
  Administratívna kontrola originality (O2) 95,00 €
  Kontrola originality prípojné vozidlo (O3) 105,00 €
  Administratívna kontrola originality (O3) 105,00 €
  Kontrola originality prípojné vozidlo (O4) 125,00 €
  Administratívna kontrola originality (O4) 125,00 €
  Kontrola originality prípojné vozidlo za traktor (R) 105,00 €
  Administratívna kontrola originality (R) 105,00 €
  Evidenčná kontrola originality + ODO pas (O1, O2, O3, O4, R) 35,00 €
  Opakovaná kontrola originality do 30 dní (O1, O2, O3, O4, R) 60 % z ceny
  Kontrola identifikátorov do 10 minút (O1, O2, O3, O4, R) 20,00 €
  Kontrola identifikátorov do 30 minút (O1, O2, O3, O4, R) 60,00 €
  Odborný posudok o kontrole originality (O1, O2, O3, O4, R) 8,00 €
  ODO pas (km) (O1, O2, O3, O4, R) 10,00 €
  Výpis o poškodení vozidla (O1, O2, O3, O4, R) 20,00 €
  Storno kontroly na žiadosť majiteľa do 30 minút (O1, O2, O3, O4, R) 60 % z ceny
  Storno kontroly na žiadosť majiteľa nad 30 minút (O1, O2, O3, O4, R) 100% z ceny
  Umiestnenie a upevnenie (razenie) VIN / náhradného VIN + následná KO (všetky kategórie)  189,00 €
  Platnosť cenníka od 1. 1. 2024  Ceny sú uvedene s DPH.

stk ako sa pripravit

Ako sa pripraviť na STK?

Zistite, akú povinnú výbavu musíte mať vo vašom vozidle, čo si musíte so sebou na STK priniesť a čo si treba pred TK a EK na vozidle skontrolovať.

Dozvedieť sa viac

STK BA 01

Zľava 20 %

na technickú a emisnú kontrolu v STK.

Chcem ušetriť

kontrola pred dovolenkou

Bezpečne na dovolenku

Kontrola vozidla pred dovolenkou.

Zistiť viac

Získajte viac

Vybrať lokalitu