stu tuv banner

Cenník služieb STK

prevádzka TÜV SÜD Kontrola originality Bratislava

prevádzka TÜV SÜD Kontrola originality Bratislava

 • Cenník KO - Osobné vozidlo (do 3,5T), Dodávka (do 3,5t)
  Kontrola originality osobné vozdilo (M1) 110,00 €
  Administratívna kontrola originality (M1) 110,00 €
  Evidenčná kontrola originality + ODO pas (M1) 35,00 €
  Opakovaná kontrola originality do 30 dní (M1) 66,00 €
  Kontrola identifikátorov do 10 minút (M1) 20,00 €
  Kontrola identifikátorov do 30 minút (M1) 60,00 €
  Odborný posudok o kontrole originality (M1) 5,00 €
  ODO pas (km) (M1) 10,00 €
  Výpis o poškodení vozidla (M1) 20,00 €
  Storno kontroly na žiadosť majiteľa do 30 minút (M1) 66,00 €
  Storno kontroly na žiadosť majiteľa nad 30 minút (M1) 110,00 €

 • Cenník KO - Motocykel, Štvorkolka
  Kontrola originality motocykel (L) 95,00 €
  Administratívna kontrola originality (L) 95,00 €
  Evidenčná kontrola originality + ODO pas (L) 35,00 €
  Opakovaná kontrola originality do 30 dní (L) 57,00 €
  Kontrola identifikátorov do 10 minút (L) 20,00 €
  Kontrola identifikátorov do 30 minút (L) 60,00 €
  Odborný posudok o kontrole originality (L) 5,00 €
  ODO pas (km) (L) 10,00 €
  Výpis o poškodení vozidla (L) 20,00 €
  Storno kontroly na žiadosť majiteľa do 30 minút (L) 57,00 €
  Storno kontroly na žiadosť majiteľa nad 30 minút (L) 95,00 €

 • Cenník KO - Nákladné vozidlo (nad 3,5t), Autobus
  Kontrola originality nákladné vozidlo (N1) 115,00 €
  Administratívna kontrola originality (N1) 115,00 €
  Kontrola originality nákladné vozidlo (N2) 140,00 €
  Administratívna kontrola originality (N2) 140,00 €
  Kontrola originality nákladné vozidlo (N3) 165,00 €
  Administratívna kontrola originality (N3) 165,00 €
  Kontrola originality autobus (M2) 130,00 €
  Administratívna kontrola originality (M2) 130,00 €
  Kontrola originality autobus (M3) 170,00 €
  Administratívna kontrola originality (M3) 170,00 €
  Kontrola originality traktor (T) 160,00 €
  Administratívna kontrola originality (T) 160,00 €
  Kontrola originality pracovný stroj samohybný (PS) 170,00 €
  Administratívna kontrola originality (PS) 170,00 €
  Kontrola originality pracovný stroj nesený (PN) 120,00 €
  Administratívna kontrola originality (PN) 120,00 €
  Evidenčná kontrola originality + ODO pas (N1, M2, N2, M3, N3, T, PS, PN) 35,00 €
  Opakovaná kontrola originality do 30 dní (N1, M2, N2, M3, N3, T, PS, PN) 60 percent
  Kontrola identifikátorov do 10 minút (N1, M2, N2, M3, N3, T, PS, PN) 20,00 €
  Kontrola identifikátorov do 30 minút (N1, M2, N2, M3, N3, T, PS, PN) 60,00 €
  Odborný posudok o kontrole originality (N1, M2, N2, M3, N3, T, PS, PN) 5,00 €
  ODO pas (km) (N1, M2, N2, M3, N3, T, PS, PN) 10,00 €
  Výpis o poškodení vozidla (N1, M2, N2, M3, N3, T, PS, PN) 20,00 €
  Storno kontroly na žiadosť majiteľa do 30 minút (N1, M2, N2, M3, N3, T, PS, PN) 60 percent
  Storno kontroly na žiadosť majiteľa nad 30 minút (N1, M2, N2, M3, N3, T, PS, PN) 100 percent

 • Cenník KO - Prípojné vozidlo, Náves
  Kontrola originality prípojné vozidlo (O1) 80,00 €
  Administratívna kontrola originality (O1) 80,00 €
  Kontrola originality prípojné vozidlo (O2) 90,00 €
  Administratívna kontrola originality (O2) 90,00 €
  Kontrola originality prípojné vozidlo (O3) 100,00 €
  Administratívna kontrola originality (O3) 100,00 €
  Kontrola originality prípojné vozidlo (O4) 120,00 €
  Administratívna kontrola originality (O4) 120,00 €
  Kontrola originality prípojné vozidlo za traktor (R) 100,00 €
  Administratívna kontrola originality (R) 100,00 €
  Evidenčná kontrola originality + ODO pas (O1, O2, O3, O4, R) 35,00 €
  Opakovaná kontrola originality do 30 dní (O1, O2, O3, O4, R) 60 percent
  Kontrola identifikátorov do 10 minút (O1, O2, O3, O4, R) 20,00 €
  Kontrola identifikátorov do 30 minút (O1, O2, O3, O4, R) 60,00 €
  Odborný posudok o kontrole originality (O1, O2, O3, O4, R) 5,00 €
  ODO pas (km) (O1, O2, O3, O4, R) 10,00 €
  Výpis o poškodení vozidla (O1, O2, O3, O4, R) 20,00 €
  Storno kontroly na žiadosť majiteľa do 30 minút (O1, O2, O3, O4, R) 60 percent
  Storno kontroly na žiadosť majiteľa nad 30 minút (O1, O2, O3, O4, R) 100 percent

Získajte viac

Vybrať lokalitu