Etický kódex

Compliance (riadenie súladu)

Možnosti pre udržateľnú a digitálnu budúcnosť

Možnosti pre udržateľnú a digitálnu budúcnosť

TÜV SÜD sa zaväzuje dodržiavať kódex správania

Viac hodnoty. Viac dôvery: To je sľub TÜV SÜD. Okrem technickej excelentnosti svojich služieb, je povesť TÜV SÜD založená na nezávislosti, integrite a zákonnosti jeho služieb.

 

Tieto zásady sú tiež usmernením pre TÜV SÜD Kódex správania, ktorý tvorí jadro TÜV SÜD programu na dodržiavanie pravidiel.

 

Kódex správania obsahuje krátke a výstižné vysvetlenia jednotlivých tém, najmä:

  • Dodržiavanie zákonov
  • Zodpovednosť TÜV SÜD voči ľuďom a životnému prostrediu
  • Integritné a legálne správanie sa v obchodných záležitostiach
  • Riešenie sťažností a ochrana osôb, ktoré takéto sťažnosti podávajú.

Stiahnuť kódex správania TÜV SÜD v slovenčine

Stiahnuť kódex správania TÜV SÜD v angličtine

Prehľadávať

TÜV SÜD TRUST CHANNEL

TÜV SÜD TRUST CHANNEL

Za účelom získania informácií o akomkoľvek porušení predpisov, sme vytvorili internetový portál "TÜV SÜD Trust Channel", ktorý môžu využiť interné a externé strany na hlásenie týchto skutočností.

Zistiť viac

LKSG teaser

Human Rights Compliance

Our strategy to comply with human rights- and environment-related due diligence obligations; Policy statement

Learn more

Zobraziť všetky informačné zdroje

Získajte viac

Vybrať lokalitu